Restaurování sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty na Masarykově náměstí ve Stříbře

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty na Masarykově náměstí ve Stříbře patří mezi významné sochařské památky Plzeňského kraje. Jeho obnovu lze považovat za zdařilé a komplexní restaurátorské dílo, provedené s důrazem na zachování všech rozpoznaných památkových hodnot. Pomohlo zachovat jednu z dominant památkové zóny Stříbro.

  • Stříbro, sloup se sochou Panny Marie Immaculaty. Pohled na mariánskou sochu od severozápadu. Detail.

    Stříbro, sloup se sochou Panny Marie Immaculaty. Pohled na mariánskou sochu od severozápadu. Detail.

Dílo vzniklo během období od roku 1715 do roku 1740; k vysvěcení došlo v roce 1762. Původní bohatá sochařská výzdoba sloupu je zřejmě dílem plzeňských barokních sochařů Kristiána a Lazara Widemannových (Widmannových). Mezi sochami zde nalézáme jak české zemské patrony, tak další svaté ochránce (sv. Florián, sv. Roch či sv. Šebestián). Přítomnost statuí sv. Antonína Paduánského a sv. Františka z Pauly zřejmě souvisí s kláštery ve Stříbře a v Tachově-Světcích. Mezi světicemi v horní etáži vidíme sv. Barboru, dále sv. Rozálii, sv. Máří Magdalénu a sv. Terezii z Ávily. Sloup byl za dobu své existence několikrát opravován, především v průběhu 19. století. V roce 1894 sochařskou výzdobu obnovil, výrazně doplnil a částečně nahradil chebský sochař Karel Wilfert st. Stav památky před zahájením posledního restaurátorského zásahu byl havarijní; kromě razantních poškození sochařské výzdoby byla ve špatném stavu i jeho statika.

Restaurování sloupu trvalo několik let a skončilo roku 2015. Město Stříbro jako investor zajistilo na obnovu památky peníze ve vlastním rozpočtu. Další prostředky se městu podařilo získat z jiných zdrojů. Roku 2012 bylo zahájeno restaurování architektonických prvků sloupu, které prováděl restaurátor Karel Granát. Současně a v následujících letech na obnově sochařské výzdoby pracoval restaurátor Jaroslav Šindelář. Na jaře roku 2013 byly všechny architektonické prvky opraveny, sestaveny a osazeny zpět. Restaurované sochy se na své místo vracely v letech 2013 a 2014. V roce 2015 byla na sloup osazena kopie sochy sv. Rozálie, jejíž originál je deponován v městském muzeu. Tím bylo celé dílo úspěšně zakončeno.

Navrženo na udělení ceny Národního památkového ústavu Patriominum pro futuro za rok 2015.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.