ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Restaurování barokního sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty ve Vsi Touškově

Barokní sloup se sochou Panny Marie Immaculaty, který se nalézá ve Vsi Touškov (okr. Plzeň-jih), pochází dle letopočtu na podstavci z roku 1738. Socha Panny Marie se stala v roce 2005 obětí krádeže. Od té doby byl sloup přes deset let pouhým torzem. V roce 2015 se díky iniciativě vlastníka začala připravovat obnova sochy, spočívající ve zhotovení kopie dle dochované dokumentace. K dokončení této obnovy došlo na podzim roku 2016.

  • Detail sochy (2016).

    Detail sochy (2016).

Odcizená socha Panny Marie spočívající na polokouli obtočené hadem byla osazena na sloupu s volutovou hlavicí, osazeném na hranolovém podstavci s předsazenou římsou a stupňovitým soklem. Podstavec se sloupem se dochoval na místě a vyžadoval jen běžné restaurátorské ošetření. V případě zhotovení kopie sochy Panny Marie pouze na základě dochované fotodokumentace se jednalo o obtížný restaurátorský úkol. Podklady ke zhotovení kopie byly hledány jak ve sbírkách generálního ředitelství NPÚ v Praze, územního odborného pracoviště NPÚ v Plzni, tak i v muzeích a dalších institucích. Nejpřínosnějšími se ukázaly být fotografie z předchozího restaurátorského zásahu ak. soch. Martina Širokého, který proběhl v roce 2000. Jeho restaurátorská zpráva obsahovala řadu snímků sochy z průběhu restaurování.

Náročný zásah provedl zodpovědně a s velmi dobrým výsledkem restaurátor BcA. Petr Círl v roce 2016. Původním materiálem sochy byla žula, ale při přípravě obnovy bylo zvoleno zhotovení kopie sochy ve formě výdusku z umělého kamene, který se strukturou a barevností zdařile přiblížil originálu. Obnovu sochy a revizi stavu sloupu financoval v plném rozsahu vlastník, obec Ves Touškov. Památková hodnota sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty tak byla plně rehabilitována. Celý zásah je o to cennější, že iniciativa obnovy a myšlenka zhotovení kopie sochy přišla přímo od vlastníka památky.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.