Chudenická archa

Obrazový triptych v nástavci hlavního oltáře kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích je vzácnou památkou deskového malířství v Čechách na rozhraní pozdní gotiky a renesance. Pochází z roku 1505. Autorství triptychu, který je třeba vnímat též jako projev soudobé vlastní reprezentace Černínů pánů z Chudenic, se připisuje pražskému malíři Šimonu Lábovi.

  • Chudenice, kostel sv. Jana Křtitele. Pohled k hlavnímu oltáři

    Chudenice, kostel sv. Jana Křtitele. Pohled k hlavnímu oltáři

Střední deska se zobrazením Madony mezi sv. Janem Křtitelem a sv. Janem Evangelistou byla úspěšně restaurována v roce 2015. Na bočních deskách lze vidět sv. Václava a sv. Kryštofa.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.