Vyhlášení výsledků soutěže Památka roku 2021

Slatina (okr. Klatovy), Liteňský mlýn, obnovené zařízení vodní pily (zdroj: archiv pracoviště, foto D. Tuma, 2021)

V soutěži Památka roku je každoročně hodnocen nejlepší projekt a realizace obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které nejsou kulturními památkami dle zákona, ale jsou nositeli specifického charakteru prostředí a mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty. Soutěž organizuje od roku 2013 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Národním památkový ústavem.

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích, tzv. malá (rekonstrukce do 2 mil. Kč) a tzv. velká (rekonstrukce nad 2 mil. Kč). Realizace obnovy objektu musí být dokončena v hodnoceném roce. Kolu celostátnímu předchází kolo krajské, kde je pro vítěze v obou kategoriích připravena odměna pro vlastníka objektu v hodnotě 5 000 Kč. Hlavní cena pak sestává z trvalé pamětní desky s nápisem Památka roku, umístěné u vítězného objektu, a finanční odměny vlastníkovi (pro vítěze v první kategorii je odměna ve výši 50 000 Kč a v druhé kategorii 100 000 Kč. V obou kategoriích je vyhlašováno i 2. a 3. místo). Ta je v letošním roce vyhlášena u příležitosti XXXII. konference Sdružení, která se uskuteční v Jihlavě od 21. do 23. dubna 2022 na téma „Revitalizace historických center sídel (mobilita, parkování, oživení a moderní architektura)“. Vyhodnocení soutěže můžete sledovat v přímém přenosu od 10 hod:

 

 

Přestože i Plzeňský kraj zastupuje řada kvalitních kandidátů, dosud se mu nepodařilo ve velké konkurenci zvítězit. V daném ročníku soutěže jej bude zastupovat typologicky pestrá škála obnovených objektů, např. nástropní malba (zámek v Horažďovicích, okr. Klatovy), zařízení vodní pily (Liteňský mlýn, okr. Klatovy), židovský hřbitov (Řebří, okr. Tachov), sýpka – bývalý kostel (Tachov), kaple (Březí, okr. Plzeň-jih a Boubín, okr. Klatovy), restaurované sochy sv. Jana Nepomuckého (Úlice, okr. Plzeň-sever, Vrčeň, okr. Plzeň-jih a Mnichov, okr. Domažlice) a řada dalších zdařilých obnov, které byly prezentovány na webových stránkách Krajského úřadu Plzeňského kraje.