Představujeme virtuální modely památek

Červené Poříčí, areál zámku, gloriet. Fotografie a virtuální model (vpravo).

Plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu představuje prostřednictvím virtuálního depozitáře několik trojrozměrných digitálních modelů památek

S vývojem digitálních dokumentačních metod a technologií nastala i pro NPÚ, ÚOP v Plzni možnost užívat při své činnosti takové, které odpovídají aktuálním oborovým standardům archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů. Patří mezi ně fotogrammetrie a trojrozměrná digitalizace, s jejíž pomocí lze vytvářet věrné virtuální modely vybraných objektů. Kvalitní rozlišení navíc umožňuje prohlížení až do naprostého detailu. Hlavním účelem dokumentace je pořídit co nejpřesnější záznam nálezové situace (stavu, který je aktuální v místě a čase) u objektů, kde se jejich podoba bude z různých důvodů výhledově měnit (opravy, rekonstrukce, restaurování), či je zřejmé, že zaniknou (např. zasypáním archeologických sond, destrukcí apod.).

Plasy, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, západní průčelí s restaurovaným románským portálem, jehož trojrozměrný model byl také zpracován.

 

Od roku 2015 byly pro potřeby archeologického oddělení plzeňského pracoviště NPÚ prostřednictvím externích dodavatelů pořízeny desítky takových zaměření. To má v praxi široké využití: tím základním je generování výkresů pro závěrečné nálezové zprávy, dále lze zaměření (data) využít při projektování, zpracování restaurátorských záměrů apod. Trojrozměrná digitalizace je pak spíše bonusem, díky kterému si lze dodatečně prohlédnout objekty zblízka, do sebemenšího detailu – v tomto smyslu je velmi efektní 3D model jednotlivých artefaktů. Plzeňské pracoviště NPÚ se rozhodlo využít ke zpřístupnění těchto záznamů platformu trojrozměrného webového prohlížení Sketchfab. V současné době je zde k prezentaci široké veřejnosti nabídnuto několik modelů: gloriet a oranžerie v areálu zámku v Červeném Poříčí (okr. Klatovy), archeologická situace oranžerie tamtéž, dále významné nálezy na vnějším plášti klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (okr. Plzeň-sever) a kruhová vápenná pec ve Svinné (obec Čachrov, okr. Klatovy).

  • externí dodavatel (dosud zpracované modely): Jindřich Plzák – Archeodata
  • zpracování modelů finančně zajišťovalo archeologické oddělení NPÚ, ÚOP v Plzni a NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích (gloriet a oranžerie v areálu zámku v Červeném Poříčí)
  • webová adresa účtu ÚOP na Sketchfab: https://sketchfab.com/uop-plzen

 

přehled modelů