Křehká krása zámeckých mobiliářů

V mázhauzu domu U Zlatého slunce v Plzni, tedy v budově sídla plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu, je instalována od 28. května 2019 výstava s názvem Křehká krása zámeckých mobliářů. Výstava je volně přístupná každý všední den od 6 do 18 hodin a bude trvat do dubna 2020.

Nedílnou součástí zámeckých interiérů jsou předměty ze skla, ať už v podobě svítidel nebo dekorativních předmětů. Paleta dekorativních technik a sklářských postupů použitých na dochovaných předmětech je široká. Setkáváme se s pestrou barevností: od skla přirozeně čirého až po jasné rubínové či indigové odstíny. Nacházíme také různé varianty zdobení povrchu, ať už se jedná o broušení, rytí, malbu či zlacení. Výstava nechává diváka tuto křehkou krásu historického skla objevit a obdivovat prostřednictvím velkoformátových fotografií.