Výstava Klášter Plasy: příběh barokní jímky

Výzkum barokní záchodové jímky v prelatuře kláštera Plasy. Foto: Řehák – SPELEO.

.... aneb co jímka schvátí, archeologie navrátí!

Výstava  je věnována prezentaci výsledků archeologického výzkumu záchodové jímky v areálu prelatury bývalého kláštera v Plasích (okres Plzeň-sever). Panelová výstava seznámí návštěvníky s okolnostmi nálezu jímky, přiblíží průběh jejího těžení, zpracování a vyhodnocování nálezů a také stavbu samotnou. Autorkou výstavy je Mgr. Marcela Waldmannová.

Díky trvale zavodněnému prostředí se v jímce dochovala široká škála organického materiálu, jako třeba papír a textil, což není v běžných archeologických lokalitách obvyklé. Výstavní panely přiblíží prostřednictvím textů a obrazové dokumentace postup exkavace jímky, odborné ošetření získaných nálezů, analýzy a pomocné historické vědy, jež pomohly blíže určit některé z předmětů a dokreslit tak představu o každodennosti opatského sídla. V malé expozici je k vidění ukázka objevených předmětů, mezi nimiž jsou i zbytky pánských střevíců, které posloužily jako vzor pro výrobu replik.

 K výstavě bude 16. května t. r. uspořádána komentovaná prohlídkapřednáška.

plakát akce ke stažení