Komentovaná prohlídka bytové výstavby na Jižním Předměstí v Plzni

Plzeň-Jižní Předměstí, Bory, Mandlova čp. 475/2 a 475/48, pohled od jihozápadu (foto Markéta Marešová, 2022)

Dne 11. dubna 2023 se od 16 hod. uskuteční

komentovaná prohlídka bytové zástavby na Jižním Předměstí v Plzni.

  • Zahájení prohlídky v 16 hod. na rohu náměstí Českých bratří a Schwarzovy ulice (roh finančního úřadu)
  • Po úvodním výkladu proběhne prohlídka bytového domu typu PL 60. Pokračovat se bude po hranici Bezovky na náměstí Míru a odtud k obytnému souboru Bory. Zde bude věnována pozornost severozápadní obytné skupině, experimentálnímu domu typu PS 69 a věžovým domům. Prohlídka bude zakončena v centru obytného souboru.

Provázet bude Mgr. Martin Cikán z NPÚ, ÚOP v Plzni.

 

>> Plakát ke stažení  <<