Zahradní slavnosti doby novověku – přednáška

Přednáška přiblíží rozmanité podoby slavností a zábav odehrávající se v prostředí zahrad, které skýtaly možnost prožívat svět všemi smysly najednou. Zahrada byla místem odpočinku, ale také místem určeným k zábavě, tanci, hodování a slavnostem. V jejích kulisách se odehrávaly velkolepé slavnosti v podobě divadla, tanečního vystoupení, ohňostroje, či koňského baletu.

  • přednášet bude kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.
  • akce se uskuteční ve sklepení sídla plzeňského pracoviště NPÚ v Prešovské ul. 7 v Plzni od 16 hodin
  • vstup volný

 

Přednáška je pořádána v rámci projektu Národního památkového ústavu Rok šlechtických slavností.