Výstava fotografií Dialog tvarů v barokní architektuře

Manětín, zámek. Hlavní průčelí.  (foto M. Micka, 2014)

Od května do listopadu 2016 mají zájemci možnost navštívit výstavu fotografií pořádanou plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu, která je věnována barokní architektuře. Fotografie přibližují mnohotvárnost baroka, které vládlo umělecké tvorbě po valnou většinu 17. a 18. století. Představují jeho polohy od tzv. barokního klasicismu až po dynamický barok a barokní gotiku. Fotografie jsou od Martina Micky a z archivů Národního památkového ústavu a váží se vesměs k západočeským památkám.

Výstava se koná v mázhauzu domu U Zlatého slunce a je přístupná ve všedních dnech od 6 do 18 hodin. Vstup je volný. Její vznik byl podpořen z dotačního programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2016.