ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Výstava fotografií Dialog tvarů v barokní architektuře

Výstava

  • ÚOP v Plzni ()
  • 4. 5. 2016–31. 10. 2016
  • 6.00–18.00
Manětín, zámek. Hlavní průčelí.  (foto M. Micka, 2014)

Od května do listopadu 2016 mají zájemci možnost navštívit výstavu fotografií pořádanou plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu, která je věnována barokní architektuře. Fotografie přibližují mnohotvárnost baroka, které vládlo umělecké tvorbě po valnou většinu 17. a 18. století. Představují jeho polohy od tzv. barokního klasicismu až po dynamický barok a barokní gotiku. Fotografie jsou od Martina Micky a z archivů Národního památkového ústavu a váží se vesměs k západočeským památkám.

Výstava se koná v mázhauzu domu U Zlatého slunce a je přístupná ve všedních dnech od 6 do 18 hodin. Vstup je volný. Její vznik byl podpořen z dotačního programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2016.