Památky děkují

Veřejnost svým hlasováním rozhodne o vítězi

Až do 30. září 2021 může veřejnost svým hlasováním rozhodnout o vítězi ceny Památky děkují, a to ve zvláštní kategorii osmého ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Za Jihomoravský kraj byly územním odborným pracovištěm v Brně nominovány tři akce obnovy, a to v kategorii Památková konverze obnova bývalé keramické továrny Kocanda v Kravsku, v kategorii Záchrana památky rekonstrukce osobní lodi Dallas (ex. Moskva) a v kategorii Popularizace a prezentace nově otevřené Lapidárium Muzea v Ivančicích na zámku v Oslavanech.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe, vyhlašuje a uděluje Národní památkový ústav od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout to, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo zasloužili. Zatímco odborná porota vybírá vítěze v každé z jednotlivých kategorií, veřejnost svým hlasováním rozhoduje o vítězi ocenění Památky děkují napříč všemi kategoriemi.

Hlasování probíhá na webu Národního památkového ústavu, kde jsou informace ke všem nominovaným akcím.