Památky děkují

Veřejnost svým hlasováním rozhodne o vítězi

Až do 30. září 2021 může veřejnost svým hlasováním rozhodnout o vítězi ceny Památky děkují, a to ve zvláštní kategorii osmého ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Za Jihomoravský kraj byly územním odborným pracovištěm v Brně nominovány tři akce obnovy, a to v kategorii Památková konverze obnova bývalé keramické továrny Kocanda v Kravsku, v kategorii Záchrana památky rekonstrukce osobní lodi Dallas (ex. Moskva) a v kategorii Popularizace a prezentace nově otevřené Lapidárium Muzea v Ivančicích na zámku v Oslavanech.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe, vyhlašuje a uděluje Národní památkový ústav od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout to, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo zasloužili. Zatímco odborná porota vybírá vítěze v každé z jednotlivých kategorií, veřejnost svým hlasováním rozhoduje o vítězi ocenění Památky děkují napříč všemi kategoriemi.

Hlasování probíhá na webu Národního památkového ústavu, kde jsou informace ke všem nominovaným akcím.


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihomoravském kraji  naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Brně zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává odborné publikace.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

TZ_pamatky dekuji_2021.pdf PDF (209,85 KB)

Související kontakty

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

PhDr. Radmila Stránská

  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 143, 728 262 968
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno