Projekt COPA

Metodické centrum moderní architektury v Brně, které sídlí v meziválečné vile Stiassni, bylo zřízeno díky realizaci projektu s názvem Centrum obnovy památek architektury 20. století.

V roce 2010 na tento projekt získal prostředky Národní památkový ústav z Integrovaného operačního programu. Na vytvoření infrastruktury metodického centra byla vynaložena částka 179 203 478 Kč zahrnující financování 85 % z ERDF a 15 % ze státního rozpočtu. Realizace projektu byla dokončena v roce 2014.

Další informace naleznete na samostatné stránce projektu.