Vzdělávání

Věříme, že památková péče má smysl, a proto se snažíme nadchnout pro památky a kulturní dědictví děti, dospělé i seniory. Objevovat hodnotu památek a vytvářet si k nim trvalý vztah je hlavním cílem našich kurzů, výukových programů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí určených školám i jednotlivcům.

Kurzy odborné památkové péče

Pro památkáře v nejširším slova smyslu, tedy pro profesionální pracovníky památkové péče nebo ty, kteří se památkovou péčí jakkoli zabývají, pořádáme kurzy z kategorie celoživotního vzdělávání – dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče.

NPÚ připravuje od ledna 2023  zahájení nového kurzu.

 • Informace a kontakt:
  PhDr. Hana Řezníčková, tel. +420 234 653 337, +420 724 663 587, e-mail: reznickova.hana@npu.cz.

Více informací

AKREDITOVANÝ PROGRAM PAMÁTKÁŘSKÉ KOMPETENCE V PRAXI ÚŘEDNÍKA

Jednoletý kurz pro úředníky s agendou památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů obsahuje 24 témat s celkem 80 hodinami přednášek. Teoretická část výuky bude doplněna třemi praktickými dílnami – zednickou, tesařskou a kovářskou.

Informace a kontakt:

Více informací

Mistrům řemeslníkům, správcům a vlastníkům historických domů pomůžeme najít památkářský pohled na věc

Tříletý kurz seznámí se základy řemeslných technik, postupů a materiálů vhodných pro citlivou památkovou obnovu dle standardů NPÚ, prováděnou v interiérech i exteriérech historických budov. Kurz poskytne průřez základy stavebních a uměleckých řemesel, které se používají při obnově památek. Dílny trvají obvykle 3 – 5 dní, volně na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

 • Informace a kontakt:
  Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., tel. +420 257 010 272, +420 778 716 567, e-mail: samojska.katerina@npu.cz.

Další informace

Poznávání památek pro žáky, studenty, rodiny s dětmi a návštěvníky se specifickými potřebami

Na hradech, zámcích, v historických jádrech měst i v průmyslových areálech připravujeme programy, které pomáhají různým cílovým skupinám formou hry a zážitků objevovat hodnoty kulturního dědictví. Podrobnější informace najdete na stránce Památky nás baví

 • Informace a kontakt:
  MgA. Naděžda Rezková Přibylová, tel. +420 567 213 116, +420 775 873 239, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz

(zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ)

Památky nás baví

Podpora pedagogům, jak o památkách učit

Pro pedagogy připravujeme metodické materiály, jednodenní i vícedenní kurzy, semináře a workshopy. Cílem je učitele inspirovat a podnítit je k výuce v historickém prostředí a k rozvíjení vztahu žáků ke kulturnímu dědictví. Více informací najdete na stránce Památky nás baví.

 • Informace a kontakt:
  MgA. Naděžda Rezková Přibylová, tel. +420 567 213 116, +420 775 873 239, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz

(zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ)

Památky nás baví

Projekt (Ne)tušené souvislosti

Pro nejširší laickou i odbornou veřejnost se zájmem o historické stavební materiály a postupy jejich záchrany nabízíme vzdělávací a experimentální projekt zahrnující zejména komentované technologické prohlídky autentických památek a letní školy na téma obnovy, restaurování a zkoumání historických omítek. Více informací o projektu najdete na stránce projektu (Ne)tušené souvislosti.

(Projekt technologické laboratoře generálního ředitelství NPÚ)

(Ne)tušené souvislosti

VÍCEDENNÍ WORKSHOPY PRO ÚŘEDNÍKY – PAMÁTKOVÉ OBNOVY A TRADIČNÍ STAVEBNÍ ŘEMESLA VLASTNÍMA RUKAMA

Terénní 3 až 4denní workshopy pro úředníky s agendou památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů umožní vyzkoušet si základy tradičních stavebních řemesel, sáhnout si na tradiční materiály, podílet se vlastníma rukama na památkové obnově a získat praktické zkušenosti s tématy, s nimiž se úředníci památkových a stavebních odborů denně setkávají, ale znají je spíše teoreticky, od stolu a ze spisů.

Informace a kontakt:

Více informací

Památková akademie TŘETÍHO VĚKU

Dvouleté studiu zaměřené na seniorskou populaci si klade za cíl vzdělávat seniorské účastníky v oblasti památkové péče a rozšiřovat jejich již nabyté odborné vědomosti a znalosti.

Informace a kontakt:

Více informací

zpět na služby NPú