Metodické materiály

Metodická doporučení

METODIKY, DOPORUČENÍ, NÁVODY

Památkový postup: Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce

0 Kč

Detail

Památkový postup: Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí

0 Kč

Detail

Formální vodní prvky v památkách zahradního umění

140 Kč

Detail

Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století

149 Kč

Detail

Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění

65 Kč

Detail

Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění

65 Kč

Detail

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění

65 Kč30 Kč

Detail

Archeologický průzkum památek zahradního umění

80 Kč

Detail

Způsoby edukačního využití památek zahradního umění

80 Kč

Detail

Způsoby prezentace památek zahradního umění

80 Kč

Detail

Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny

80 Kč

Detail

Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce

100 Kč

Detail

Novostavby v památkově chráněných sídlech

60 Kč

Detail

Projektování obnovy stavebních památek

145 Kč

Detail