Kurzy památkové péče

Pro památkáře v nejširším slova smyslu, tedy pro profesionální pracovníky památkové péče nebo ty, kteří se památkovou péčí jakkoli zabývají, pořádáme kurzy z kategorie celoživotního vzdělávání.

Kurz akreditovaný ministerstvem školství je určen všem zájemcům o památkovou péči, kteří mají středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Vychází z potřeb památkářské praxe a poskytuje účastníkům ucelený přehled o všech činnostech souvisejících s péčí o památky – od základní charakteristiky přes právní ochranu až k problematice péče o jednotlivé druhy památek a základní technologické postupy při opravě, obnově a restaurování památek a jejich prezentaci. Zahrnuje předměty:

 • vybrané kapitoly z filozofie
 • vývoj architektury a stavitelství
 • historie památkové péče
 • dějiny výtvarného umění v českých zemích
 • průzkumy, evidence a dokumentace památek
 • právní úprava péče o památky, výklad zákona
 • ekonomické aspekty památkové péče
 • vývoj krajiny a osídlení v českých zemích
 • teoretická východiska a metodické postupy památkové péče
 • historie sběratelství a vývoj uměleckých řemesel
 • technologie údržba a obnovy stavebních památek
 • technologie restaurování uměleckých památek
 • prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba

V rámci studia absolvují posluchači 4 zkoušky formou testu, 1 ústní zkoušku, vypracují 1 esej a 3 písemné seminární práce. Výuka je doplněna několika exkurzemi. Studium je ukončeno závěrečnými ústními zkouškami a obhajobou písemné práce. Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení spolu s osvědčením o rekvalifikaci.

Výuka probíhá jedenkrát měsíčně (úterý a středa) v sídle NPÚ, Liliová 219/5. Cena kurzu je 8000 Kč, resp. 4000 Kč pro studenty a nevýdělečně činné; pro zaměstnance NPÚ je kurz bezplatný. Kurzovné se hradí ročně nebo v pololetních splátkách.

(zajišťuje odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství NPÚ)

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

PhDr. Hana Řezníčková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 348, 724 663 587
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000