Památková péče

Tisíciletá kultivace krajiny a vývoj architektury, urbanismu, umění i techniky a industrie naplnily české země nezměrným bohatstvím kulturních statků. Dokládají pohnuté dějiny i úžasnou tvořivost všech etnik, jimž se naše země stala domovem.

Opravujete památku?

Chcete rozšířit dům, něco nového postavit nebo třeba jen natřít vrata? Možná k tomu budete potřebovat vyjádření památkářů. Poradíme vám, jak v několika krocích zjistíte, kde získat potřebné informace a na koho se obrátit.

Technologická laboratoř

Technologická laboratoř představuje základní technologické zázemí pro péči o národní kulturní památky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. Laboratoř se primárně orientuje na technologie a průzkumy historických stavebních materiálů, podle potřeby se však zabývá i ostatními materiály.

Památkový katalog

Památkový katalog je evidenční systém obsahující údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a k dalším objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká. Naleznete zde základní popisné údaje včetně fotografie a odkazu na umístění prvku v katastrální mapě.

Ústřední seznam kulturních památek

Patrimonium pro futuro

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

European Heritage Label

Označení Evropské dědictví je udělováno pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropskou historii a ideály. Jde o prestižní ocenění Evropské unie, které doplňuje další iniciativy, např. Seznam světového dědictví nebo evropské kulturní trasy Rady Evropy, a má přispívat k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s EU na základě společných hodnot, historie a kulturního dědictví.

Invalidovna - projekt obnovy

Národní památkový ústav představil studii využití Invalidovny. Historický areál bude památkově obnoven, zpřístupněn veřejnosti a nově doplněn o vrstvu současné architektury v podobě přístaveb v zadní části objektu, které navážou na slepé štíty barokní stavby.

Vybrané publikace

Metodika prezentace zbraní a zbroje

120 Kč

Detail

Typologie historické kulturní krajiny České republiky

0 Kč

Detail

Sepulkrální památky v praxi památkové péče

110 Kč

Detail

Památkový postup: Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce

0 Kč

Detail

Památkový postup: Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí

0 Kč

Detail

Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století

0 Kč

Detail

Archeologové Cymbalak a Neustupný

Objev u jeskyně sv. Prokopa nemá za posledních 30 let obdoby

Na počátku byl záměr zpřístupnit jeskyni sv. Prokopa veřejnosti. Související archeologický výzkum u Sázavského kláštera pak ale poukázal na nebývalý objev, který celou situací otřásl doslova od základů. Tým archeologů na místě odhalil pozůstatky gotického domu, jehož sklepení bylo na poustevnickou jeskyni přímo napojeno. Co o středověkém stavení zatím víme? A co prozradí četné nálezy o jeho obyvatelích? V PodCastle NPÚ nám víc poví archeologové Tomasz Cymbalak (ÚOP Praha) a Zdeněk Neustupný (ÚOP středních Čech).

Historik architektury Martin Strakoš

Zánik Rakouska-Uherska byl pro Ostravu jedinečnou příležitostí

Pozici našeho třetího největšího města získala Ostrava přesně před 100 lety. Stalo se tak po sloučení několika malých měst a obcí na pomezí Moravy a Slezska, čímž v roce 1924 vznikla tzv. Velká Ostrava. Těžký průmysl, masivní výstavba sídlišť, ale i probíhající úbytek obyvatelstva. To všechno jsou fenomény, které se za uplynulé století vepsaly do charakteru města. Jak na vývoj rodné Ostravy nahlíží historik umění a lokálpatriot Martin Strakoš? Zjistíte v rozhovoru pro PodCastle NPÚ.

Historik umění Petr Macek

Santiniho jsme si až příliš přisvojili, byl to Evropan

Se jménem Santini zaznívají často jedním dechem slovní spojení, jako je autor barokní gotiky, geniální architekt či vyznavač tajemné symboliky. Který z těchto přívlastků se zakládá na pravdě a co z toho je jen nepodložené klišé? To jsme dopodrobna rozebírali s jedním z předních odborníků na baroko a naším kolegou z Oddělení výzkumů a průzkumů Petrem Mackem.

Věra Kučová

Žatecko se teď stalo symbolem chmelařského dědictví v ČR

Nejčerstvějším přírůstkem k českým zápisům na seznam světového kulturního dědictví je Žatec a krajina žateckého chmele. Jak dlouhá a náročná byla cesta k získání 17. památky s prestižním označením UNESCO? To z vlastní zkušenosti dobře ví Věra Kučová, vedoucí oddělení památek s mezinárodním statusem NPÚ. V interview přišla řeč také na to, proč je výstavba výškových budov v Praze problematická a která místa byla už ze seznamu vyškrtnuta.

Kurátorka Stanislava Beránková

Expozice Metternichů v Plasích vytahuje na světlo nové pojetí dějin

V červenci 2023 byla v klášteře Plasy dokončena rozsáhlá obnova, po které se návštěvníkům otevřela nová prohlídková trasa v opatské rezidenci. Autorkou expozice nazvané "Zámek Metternichů" je kurátorka Stanislava Beránková. Jaké novátorské prvky uplatnila při tvorbě instalací a proč bychom měli přehodnocovat pohled právě na kancléře Metternicha a jeho rodinné příslušníky? Jak zní odpověď na tyto otázky, se dozvíte v PodCastle NPÚ.