Organizační struktura

V čele NPÚ je generální ředitelka, která řídí a jmenuje své náměstky, ředitele ÚOP a ředitele ÚPS. Kromě vedení NPÚ jsou součástí generálního ředitelství útvary přímo řízené generální ředitelkou, sekce památkové péče, sekce provozně-ekonomická a sekce správ památkových objektů v péči NPÚ.

Generální ředitelka

Naděžda Goryczková | © Nepodléhá CC

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Generální ředitelkou Národního památkového ústavu byla jmenována v prosinci 2008. V této funkci usiluje o modernizaci a větší otevřenost instituce. Odborně se specializuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury.

Celý text

Útvary přímo řízené Generální ředitelkou

 • ✓ oddělení interního auditu
 • ✓ referát bezpečnostního ředitele NPÚ
 • ✓ odbor komunikace a prezentace

První náměstek generální ředitelky

Mgr. et Mgr. Michal Novotný, Ph.D.

Prvním náměstkem generální ředitelky je od roku 2022. Dlouhodobě přednášel problematiku památkové péče pro vysokoškolské studenty. Dosud přednáší na Ústavu chemické technologie restaurování kulturních památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Celý text
 • ✓ odbor právní služby
 • ✓ odbor informatiky
 • ✓ odbor edukace a dalšího vzdělávání
 • ✓ kancelář generálního ředitele – oddělení

Náměstek pro památkovou péči

Dott. Jana Michalčáková, Ph.D.et Ph.D.

Náměstkyní pro památkovou péči byla jmenována 1. dubna 2020. Zároveň vede přednáškové cykly na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a na Akademii výtvarných umění v Praze.

Celý text
 • ✓ územní odborná pracoviště
 • ✓ odbor evidence a dokumentace
 • ✓ odbor péče o památkový fond
 • ✓ odbor archeologie
 • ✓ oddělení památek s mezinárodním statusem
 • ✓ odbor technologické laboratoře

Provozně-ekonomický náměstek

Nepodléhá CC

Ing. Radka Lukášová

 • ✓ odbor ekonomického řízení NPÚ a generálního ředitelství 
 • ✓ odbor ekonomického řízení ÚOP
 • ✓ odbor personalistiky a mezd NPÚ

Náměstek pro správu památkových objektů

Nepodléhá CC

Ing. Oldřich Pešek

Náměstkem pro správu památkových objektů je od 1. července 2019, od 1. června 2015 byl provozně-ekonomickým náměstkem generální ředitelky NPÚ. Předtím zastával funkci ředitele ÚOP v Josefově a poté pracoval jako náměstek ředitele ÚPS na Sychrově. Od června 2009 do května 2015 vedl současně projekt Kuks – Granátové jablko.

Celý text
 • ✓ územní památkové správy
 • ✓ odbor správy a prezentace kulturního majetku
 • ✓ oddělení správy majetku
 • ✓ oddělení investičního rozvoje
 • ✓ odbor správy a obnovy Invalidovny Praha

Náměstkyně pro projektové řízení

Mgr. Eva Balaštíková

Náměstkyní pro projektové řízení byla jmenována v dubnu 2022. Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1984–1996 působila na Památkovém ústavu v Ústí nad Labem jako historička umění v oddělení zámeckých sbírek.

Celý text
 • ✓ odbor vědeckého tajemníka
 • ✓ oddělení evropských fondů
 • ✓ oddělení administrace stavebních investic

Organizační schéma Národního památkového ústavu