Projekty a financování VaVaI

Financování VaVaI v NPÚ se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dále pravidly poskytovatelů finanční podpory. Mezi nejvýznamnější poskytovatele patří Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR. Ze zahraničí je to zejména Evropská komise prostřednictvím rámcových programů na podporu vědy a výzkumu, např. H2020, Horizon Europe aj.

Hlavním cílem projektu, směřovaného do oblasti památek zahradního umění, je vytvořit důležité nástroje a metodické postupy nezbytné v procesu...

Navržený projekt si klade za cíl vytvořit návrh směsí a technologií nanášení tvrdých omítek pro jejich obnovu na fasádách stavebních objektů z 1....

Cílem projektu je odborné zhodnocení tématu pomníků a památníků holokaustu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a poválečná reflexe holokaustu ve výtvarném...

Hlavním cílem projektu je analyzovat vztah novostaveb (vzniklých po roce 1989) a jejich prostředí na základě podrobného průzkumu městských a vesnických...

Hlavním cílem projektu, směřovaného do oblasti movitých památek, je vytvořit stěžejní nástroje a metodické postupy, nezbytné pro zachování, ochranu a...

Cílem projektu je vytvořit efektivní prostředky ke zpřístupnění a praktickému využití výzkumu významného fenoménu vrcholného a pozdního středověku –...