Vzdělávací program Památkářské kompetence v praxi úředníka

Jednoletý kurz pro úředníky s agendou památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky.

Vzdělávací program je koncipován v souladu se stanoveným cílem, kterým je: poskytnout úředníkům územních samosprávných celků teoretické znalosti a praktické dovednosti z oboru památkové péče v souvislostech, které jim umožní lépe vykonávat odborné úkoly vyplývající z potřeb jejich funkčního zařazení.

Kurz je zaměřen na pochopení technických problémů řešených v rámci každodenní památkářské praxe, dozoru na stavbách, kontrolních dnů v terénu, posuzování projektových záměrů a studií, konzultací s projektanty a investory.

Teoretická část výuky, která je rozdělena do 6 bloků, je doplněna dvěma praktickými dílnami:

 • Praktická dílna I. Zednická dílna, Štukatérsko – malířská dílna
 • Praktická dílna II.  Tesařsko – truhlářskou dílna

Kurz v rozsahu 88 vyučovacích hodin bude probíhat po dobu jednoho roku formou jednodenních prezenčních soustředění (čtvrtek) v sídle NPÚ v Praze 1, Liliová 5. 

Program:

Teoretická část

I. Teoretická východiska památkové péče

 • Historická východiska a metody památkové péče
 • Úloha památkáře při stavební obnově, příklady dobré praxe ze současnosti
 • Předprojektová příprava obnovy stavebních památek
 • Stavebně-historické průzkumy a jeho význam v praxi

II. Památkový dohled na stavbě

 • Archeologický výzkum a jeho význam v praxi
 • Poruchy historických staveb z pohledu statika, návrhy na sanaci
 • Adaptace historických objektů pro novodobé účely z pohledu architekta, příklady šetrných novodobých instalací
 • Památkový dohled na stavbě – příklady z praxe

III. Obnova fasád a střešní krajiny

 • Obnova fasád
 • Obnova fasád – průzkumy omítek a barevnosti, obnova štukových prvků – příklady z praxe
 • Obnova střech
 • Soudobá infrastruktura v historických stavbách – fotovoltaika, příklady vhodných instalací

IV. Prevence a údržba

 • Zásady pravidelné péče o historické stavby. Prevence údržbou
 • Praktické principy péče o omítky historických staveb
 • Problematika vlhkosti historických staveb
 • Metody sanace dřevěných konstrukcí

V. Restaurování

 • Restaurování kamenných prvků
 • Kovové prvky historických staveb a jejich ochrana
 • Péče o historický mobiliář – správné klima historických interiérů a mobiliářů
 • Exkurze do vybraného historického objektu

VI. Speciální témata

 • Ochrana městského parteru (dlažby, výkladce, mobiliář) – příklady z praxe
 • Použití replik historických dlažeb a obkladů při obnově památek
 • Izolační vlastnosti historických oken v porovnání se současnými
 • Exkurze do vybraného historického objektu

Praktické dílny
 • Praktické dílny I. - Zednická dílna, Štukatérko – malířská dílna
 • Praktické dílny II. - Tesařsko – truhlářská dílna

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Kateřina Pávková

 • lektor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 275, 724 663 598
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000