Smluvní podmínky

Právní jednání Národního památkového ústavu, státní příspěvkové organizace, podléhá zákonem a vnitřně stanovenému postupu. Příslušná smlouva nebo její změna bude uzavřena teprve po výslovném dosažení dohody o celém jejím obsahu, a to písemně v listinné podobě podepsané oprávněnými zástupci, anebo na základě písemné objednávky podepsané oprávněným zástupcem NPÚ. Smluvní nabídka nemůže být přijata pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje.