Památková akademie třetího věku

Dvouleté zájmové vzdělávání v oblasti památkové péče, projektované v rámci celoživotního učení, jehož cílem je zvyšování občanských kompetencí seniorů v oblasti památkové péče.

Vzdělávací program si klade za cíl vzdělávat seniory v oblasti památkové péče, rozšiřovat jejich doposud nabyté vědomosti a znalosti.

Teorie, ale i příklady z praxe rozšiřují posluchačům poznatky o památkách a péči o naše kulturní dědictví. Vnímání památek tak může automaticky přecházet do jejich každodenního života.

Senioři mohou objevovat a pozorovat hodnoty vytvořené našimi předky s větším porozuměním a v rámci mezigeneračního dialogu nabyté vědomosti přenášet na další generace.

Výuka je koncipována tak, aby nabídla praktické informace a podněcovala posluchače k dalšímu vzdělávání a k rozvoji jejich občanských kompetencí prostřednictvím dobrovolnické dokumentátorské činnosti.

Tematické okruhy výuky:

 • Historický vývoj vztahu člověka k památkám
 • Památky světového dědictví UNESCO a národní kulturní památky
 • Úvod do péče o movité kulturní památky
 • Spolupráce s policií České republiky při vyhledávání odcizených památek
 • Typy depozitních fondů na objektech ve správě NPÚ
 • Péče o historický mobiliář, příklady z praxe
 • Prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba NPÚ
 • Interiérová instalace a expozice na objektech NPÚ, průvodcovské texty
 • Stavebně historické průzkumy
 • Urbanismus v památkové péči
 • Základy péče o nemovité kulturní památky
 • Poznávání, evidence a dokumentace památkového fondu
 • Drobná sakrální architektura
 • Úvod do péče o památky technické povahy
 • Úvod do péče o památky židovské kultury na našem území
 • Úvod do archeologické památkové péče
 • Vývoj historických zahrad a parků v ČR
 • Úvod do genealogie

Kdy: 1 - 2x měsíčně, vždy v pondělí v čase od 9.30 do 13.00 hodin

Kde: v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 219/5, v Praze 1

Cena: 1800 Kč za jeden školní rok

V rámci výuky jednoho ročníku může student absolvovat až 14 přednášek, 3 exkurze do vybraných objektů ve správě Národního památkového ústavu, mezigenerační workshopy v Sázavském klášteře, nebo na SZ Veltrusy, komentovanou výstavu výtvarného umění.

Otevíráme další ročník studia v oboru památkové péče pro seniory

Národní památkový ústav, odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství otevírá v lednu 2024 třetí ročník dvouletého studia v oboru památkové péče pro seniory.

Památková akademie třetího věku byla do života uvedena na podzim roku 2019 a má v současnosti již více jak 100 absolventů. Vzdělávací program přináší ucelené informace o historickém vývoji vztahu člověka k památkám a účastníci se seznamují se základními pojmy a terminologií tohoto oboru prostřednictvím přednášek, exkurzí a komentovaných vycházek .

Obsah studijního programu v průběhu pěti let prošel vývojem a byl do jisté míry modifikován. V současnosti se posluchači aktivně zapojují do dobrovolnické dokumentátorské činnosti. Jedná se o dokumentaci drobných památek v krajině, která rozvíjejí občanské kompetence seniorů. 

Program zároveň nabízí vlídné prostředí, které umožňuje seniorským účastníkům se setkávat se skupinou podobně naladěných lidí a tím napomáhá posilovat jejich sociální kontakty.

Do výuky jsou zařazeny v průběhu dvou let 4 mezigenerační workshopy. Cílem mezigeneračních praxí a aktivit je rozvíjet potenciál seniorů, soustředit se na společné vzdělávání mezi generacemi a zároveň na společnou práci, prostřednictvím které dochází k lepšímu dosažení společného cíle. Praktické mezigenerační workshopy spojují jednotlivé generace a vedou je k učení mezi sebou.

Ke studiu se může zapsat osoba starší 60 let. Žádné předchozí vzdělání v oboru není podmínkou. Zápisy pro chystaný ročník probíhají do vyčerpání kapacity. 


Bližší informace o studiu, jeho obsahu, způsobu přihlášení a úhradě školného poskytne:

Mgr. Kateřina Pávková, garant Památkové akademie třetího věku, odbor edukace a dalšího vzdělávání
e-mail: pavkova.katerina@npu.cz
tel.: 724 663 598.

Přihláška ke studiu

Reportáž z komentované vycházky na Pražský hrad v rámci A3V

V rámci výuky Památkové akademie třetího věku jsme v říjnu 2023 realizovali komentovanou vycházku na Pražský hrad za architektonickými realizacemi Václava Havla.

S paní Ing. Mgr. Markétou Čejkovou jsme se přenesli do éry Václava Havla a obnovené demokracie. Dozvěděli jsme se něco málo o spolupráci Václava Havla s takovými architekty, kterými jsou Eva Jiřičná, Miroslav Masák, Bořek Šípek či Josef Pleskot.

V průběhu vycházky jsme se prošli Jelením příkopem, po hradních nádvořích a představili jsme si drobnější zásahy a interiérové úpravy.

Vycházku jsme zakončili s nadějí, že se Pražský hrad opět veřejnosti volně otevře jako nedílná součást veřejného městského prostoru.


Dalším tématem, kterému se budeme věnovat v měsíci říjnu formou přednášky s exkurzí, bude „Úvod do židovské materiální kultury“.

Reportáž z letního mezigeneračního workshopu na zámku Veltrusy

Víte, jaký je význam Mezigeneračních vzdělávacích aktivit?

 Vztahy budované v rámci rodiny jsou nejintimnější a nejintenzivnější mezigenerační vazbou, do které jedinci vstupují, avšak nejsou zdaleka jedinou.

V moderních společnostech se stále častěji hledají nové cesty, jak mezigenerační sdílení pozitivně stimulovat i mimo dosah rodiny. Obecně o těchto aktivitách hovoříme jako o mezigeneračních programech, prostřednictvím kterých probíhá vzájemné učení a obohacování mezi starší a mladší generací (senior x vnoučata), což je prospěšné jak pro jedince, tak pro společnost.

 V rámci vzdělávacího programu "Památkové akademie třetího věku"  jsme v červenci 2023 uvedli do života (ve spolupráci s edukací státního zámku Veltrusy) v pořadí třetí mezigenerační aktivitu.

Senioři si se svými vnoučaty, v atraktivním prostředí zámeckého parku, po dobu dvou dní osvojovali lidové tradice a zvyky, které se v průběhu roku odehrávaly. 

První den:
 • stavěli si májky, odemykali studánky, upletli si svatojánské věnečky, přeskakovali svatojánský oheň, nebo odemykali jeskyně

 • seznámili se se zvyklostmi propojenými s počasím, ročním obdobím a péčí o přírodu.
 • na památku si pak vyrobili ozdobu s lidovým motivem.
 Druhý den:
 • byl zaměřen na tvorbu rodinného erbu
 • seznámili se s principy kompozice barokní zahrady a na příkladu veltruského parku si představili anglický typ přírodně krajinářského

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Kateřina Pávková, MBA

 • lektor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 275, 724 663 598
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Liliová 219/5, Praha 11000