Technologická laboratoř

Technologická laboratoř představuje základní technologické zázemí pro péči o národní kulturní památky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. Laboratoř se primárně orientuje na technologie a průzkumy historických stavebních materiálů, podle potřeby se však zabývá i ostatními materiály.

Technologická laboratoř nabízí metodickou a poradenskou pomoc při průzkumech, při hledání možných příčin poškození, stanovení míry poškození, respektive dochování historických materiálů, výběru vhodných technologií obnovy a restaurování a stanovení možností preventivní péče o historické materiály. Laboratoř se zabývá zejména průzkumy omítek, kamene, dřeva a kovů.

O nás

Technologická laboratoř Národního památkového ústavu (NPÚ) tvoří základní technologické zázemí pro péči o národní kulturní památky  a další památky ve správě NPÚ. Laboratoř je jediným takto cíleně zaměřeným pracovištěm, které pod státní památkovou péčí vzniklo již v 50. letech minulého století.

Hlavní směřování technologické laboratoře je soustředěno zejména na materiálově technologickou podporu v oblasti poznávání, obnovy a presentace stavebních památek s přesahem do oblasti restaurování děl umělecko řemeslných a uměleckých, a to především památek, které jsou v přímé správě Národního památkového ústavu.

Dále technologická laboratoř poskytuje právnickým i fyzickým osobám působícím v oblasti obnovy a restaurování památek a vlastníkům památek metodickou a poradenskou pomoc při hledání možných příčin poškození historických materiálů, stanovení míry poškození nebo dochování historických materiálů, konzultací při průzkumech historických materiálů, výběru vhodných technologií obnovy a restaurování historických materiálů a možností preventivní péče o historické materiály.

Technologická laboratoř se zabývá zejména průzkumy omítek, kamenedřeva a kovů.

Technologická laboratoř se zapojuje do činnosti NPÚ jako výzkumné organizace, vedle toho se podílí na řešení výzkumných projektů z dalších zdrojů. Součástí vědecké činnosti je také přednášková a publikační činnost a to jak v národních, tak i mezinárodních odborných časopisech, sbornících a odborných knihách. Od roku 2011 rovněž laboratoř realizuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost, zaměřené na popularizaci stavebních památek. 

Služby

Technologická laboratoř realizuje metodickou a poradenskou pomoc při průzkumech, při hledání možných příčin poškození, stanovení míry poškození, respektive dochování historických materiálů, výběru vhodných technologií obnovy a restaurování a stanovení možností preventivní péče o historické materiály. TL zajišťuje služby přednostně pro pracovníky Národního památkového ústavu. V případě zakázek mimo Národní památkový ústav si vyhrazuje právo výběrovosti.

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu k památkám tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • určení materiálového složení (druh, původ, stáří, technologie zhotovení, složení)
 • zhodnocení aktuálního stavu památky z historického materiálu (rozsah a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození) in situ i na odebraných vzorcích
 • průzkum barevnosti
 • průzkum zasolení
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu historických materiálů
 • posouzení režimu údržby památek z historických materiálů
 • dlouhodobý monitoring památek z historických materiálů
 • konzultace
 • a další

Technologická laboratoř realizuje zejména analýzy malt a omítekkovůkamene a dřeva

Objednávka (pdf) ke stažení

Objednávka (word) ke staženíobjednavka 2021_termin.docx

Materiály

Technologická laboratoř se zabývá zejména průzkumy kamene, omítek, kovů a dřeva.

Více o jednotlivých materiálech

Věda a výzkum

Oblast vědeckovýzkumná má v technologické laboratoři dlouholetou tradici. Zapojení technologické laboratoře do památkové praxe při obnově památek je mimo jiné také zdrojem témat vědeckovýzkumné činnosti jejích pracovníků.

Přehled řešených úkolů v technologické laboratoři za poslední období zahrnuje:

 • Vliv dezinfekčních prostředků na historické povrchy v návštěvních provozech paměťových institucí v době mimořádných epidemiologických opatření, TAČR, řešitel za NPÚ P. Kuneš
 • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: technologie a materiály hl řešitelka D. Michoinová
 • NAKI II DG18P020VV005  - Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (2018-2022), hl. řešitel na NPÚ P. Kuneš - https://stuky.upce.cz/ 
 • Technologická laboratoř je zapojena do vědeckovýzkumného projektu NPÚ Mariánské, trojiční a další světecké sloupy v Čechách po celou dobu jeho řešení (2000-2020).
 • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2012-2018) Cíl: Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu/Památkově technologické edukační a popularizační projekty, hl. řešitelka D. Michoinová (2018) Cíl: Tematické průzkumy, hl. řešitel P. Skalický (2015-2017) dílčí cíl: Výzkum technologií a materiálů pro poznání a záchranu památkového fondu Cíl: Technologie a materiály, hl. řešitelka D. Michoinová (2012-2015) 
 • MK07503233301 - Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče (2005 - 2011), Cíl: 02104. Průzkum historických materiálů a technologií, hl. řešitelka I. Kopecká (2004-2007), D. Michoinová (2008-2011)

Kontakty na další technologická pracoviště

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Petr Kuneš, Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 320, 724 663 596
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 11801