Moravské dějiny do roku 1860

Rádi bychom vás informovali o nové publikaci s názvem „Moravské dějiny do roku 1860 – Učebnice pro víceletá gymnázia a odpovídající stupně ZŠ a SŠ“, na jejíž realizaci se podílel tým pod vedením Mgr. Ondřeje Hýska, Ph.D., pedagoga a zřizovatele brněnské školy AKADEMIA Gymnázium, ZŠ a MŠ, s. r. o. [edukační projekt Učíme o Moravě]. Učebnice vznikla díky veřejné sbírce pořádané osvětovým spolkem Moravská národní obec, z. s. [občanská iniciativa Vracíme Moravu do škol].

Hlavní ideovou náplní díla je podání dějin Moravy z pohledu získávání a ztrácení zemské samosprávy. Důraz je rovněž kladen na dějiny umění a církevní dějiny. Akcentována jsou témata soužití různých náboženských, jazykových, etnických a národnostních skupin, zejména transformace vztahů slovansky a německy mluvících Moravanů do českoněmeckého národnostního konfliktu s tragickými důsledky.

Přestože se podařilo do učebnice dát mnoho, často poprvé zveřejněných snímků moravik, které v rozličných muzejních sbírkách, archivech a depozitářích státních hradů a zámků vyhledával či kresebně rekonstruoval Mgr. Jan Studeník, zaměstnanec Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, ještě jich část velmi zajímavých zůstala nepoužita. Z toho důvodu proto vznikl dodatek, příznačně nazvaný „Proba fides Moravorum – Poctivá víra Moravanů. Obrazová příloha k učebnici Ondřeje Hýska Moravské dějiny do roku 1860“, jenž obsahuje dosud nepublikované artefakty, faksimile a insignie země Moravy. Studenti se tak seznámí se základy pomocných věd historických, jako jsou diplomatika, heraldika, sfragistika, numismatika, vexilologie a militaria. Mohou však dobře posloužit i široké veřejnosti a odborníkům, například z řad památkářů – restaurátorů, jak se vyznat v různých verzích moravské šachované orlice.

Zásluhou Mgr. Rostislava Svobody je v příloze vůbec poprvé prezentován také úplný překlad znakového privilegia císaře Fridricha III. pro Moravské markrabství (7. prosince 1462), jenž dosud v pramenných edicích chyběl. Dle této výsady pak dodatek zahrnuje všechny známé sněmovní pečetě (v měřítku 1:1) a vojenské zástavy ze 17. a 18. století (v měřítku 1:14) – proti Švédům, Thökölyho a Rákócziho kurucům, Prusům a Napoleonovi (s orlicemi a výjevy Panny Marie Svatokopecké, Tuřanské a Svatotomské). Taktéž popisuje zemské barvy, vlajky a prapory vyvěšované na budovách v 19. století. Rovněž vyobrazuje státoprávní dokument uznání Pragmatické sankce Moravany (17. října 1720) a unikátní ceremoniální meče zemských hejtmanů. Nechybí ani stavovské uniformy či livreje a nástroje parlamentních trubačů a tympanistů. Vše je potom v závěru obrazové přílohy doplněno obšírným poznámkovým aparátem.

PhDr. Zdeněk Vácha

ředitel NPÚ, ÚOP v Brně