Informace o obnovení provozu NPÚ, ÚOP v Brně od 4. 5. 2020

Územní odborné pracoviště v Brně bude od 4. května 2020 v souvislosti s uvolňováním protiepidemických opatření Vlády ČR postupně obnovovat svou činnost pro veřejnost za zvýšených bezpečnostních a hygienických podmínek.

Konzultace

Osobní kontakt klientů s garanty územních celků je možný jen v úředních hodinách v pondělí a ve středu 14.00 – 17.30 hodin, a to pouze po předchozím objednání, aby nedocházelo ke kumulaci osob na pracovišti.

Pro běžné konzultace upřednostňujeme nadále telefonický, elektronický či písemný kontakt.

Kontakty na příslušné referenty.

Dokumenty a další zásilky určené pro naše pracoviště můžete předat pracovnicím naší podatelny.

Knihovna a badatelny ÚOP v Brně

Přístup do knihovny a badatelen je možný pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě (viz kontakty níže).

Knihovna a studovna

542 536 174 nebo 542 536 128, malanikova.jana@npu.cz

Badatelna evidence Ústředního seznamu kulturních památek

542 536 123, bacova.klara@npu.cz

452 536 144, duchalikova.andrea@npu.cz

542 536 177, stankova.eva@npu.cz

Spisový archiv

542 536 118, prochazka.vladimir@npu.cz

Archiv památkového úřadu Moravskoslezské země

542 536 195, studenik.jan@npu.cz

Archiv map, plánů a stavebně historických průzkumů a fotoarchiv

542 536 170 nebo 542 536 228, winklerova.hana@npu.cz

V budově ÚOP v Brně, nám. Svobody 8, jsou zavedena zvýšená hygienická opatření – vstup pouze s rouškou, k dispozici je desinfekce. Přístup na toalety je pro klienty během návštěvy pracoviště možný.

Uvedené informace se mohou změnit – další postup obnovování standardního provozu bude včas zveřejněn zde na našich webových stránkách a na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.

Děkujeme Vám za pochopení, ohleduplnost a spolupráci při zvládání současné výjimečné situace.