Mladí architekti převzali ceny za nejlepší studentské práce

Ve středu 4. prosince se v přednáškové budově Metodického centra moderní architektury v Brně konalo slavnostní předávání cen 14. ročníku Ceny Arnošta Wiesnera pro studenty Ústavu architektury Fakulty stavební VUT.

Soutěž, kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty stavební, je zaměřena na myšlenkově podnětné, technicky, ekonomicky a esteticky přínosné projekty novostaveb i rekonstrukcí. Motivuje studenty ke zvýšení kvality ateliérových prací a tím i celkové úrovně výuky studijního programu Architektura pozemních staveb. Již popáté se slavnostní vyhlášení a výstava úspěšných prací koná ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

V mezinárodní porotě, která vybírala nejlepší práce, zasedli prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, Ph.D., doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD., Ing. arch. Petr Todorov, Akad. arch. Ing. arch. Jan Velek a Ing. arch. Pavel Rada. Vítězné práce byly odměněny diplomy a formou mimořádného stipendia.

V kategorii A (práce 1. ročníku) získal první cenu Martin Čermák za projekt „Tělocvična při ZŠ Dolní Kounice“, dále byli oceněni Lucie Streďanská za „Český ostrovní dům“ v Českém Krumlově a Anna Bretterová za „2 a ½ podlažní dům“ v Českém Krumlově.

V kategorii B (práce 2. ročníku) obdržel první cenu Pavel Gebauer s projektem „Obnova zámku a panského dvora ve Vážanech nad Litavou“. Druhou cenu získala Kateřina Obadalová za „Autobusové nádraží JE Dukovany“. Třetí ceny byly uděleny dvě – Jakub Naništa byl oceněn za „Radnici Magistrátu města Brna“ a Lukáš Holík za „Bydlení na okraji města“.

V kategorii C (práce 3. ročníku) byla udělena první cena, dvě druhé ceny a třetí cena. Ocenění byli Lenka Honková za projekt „Ambasáda ČR“, Ondřej Seďa za „Street park Vodova“, Lukáš Kvasnica s projektem „Základna pro tým polární stanice J.G.Mendela, Antarktida“ a Michael Pavliš za „Tělocvičnu při ZŠ Dolní Kounice“. Odměna byla udělena Marco Aulisovi za projekt „#3MONDI“.

Hlavní cenu soutěže CAW 2018 napříč kategoriemi získal Martin Čermák za projekt „Tělocvična při ZŠ Dolní Kounice“.

Výstava oceněných projektů je k vidění do konce roku v přednáškové budově MCMA v Brně na základě telefonické objednávky. Od ledna pak bude všem návštěvníkům k dispozici ve výstavním sále vily Stiassni v běžné otevírací době této památky.