Virtuální výstava o objevech archeologie: A co je pod Vaším domem?

Brněnské pracoviště Národního památkového ústavu připravilo v těchto dnech pro zájemce webovou prezentaci výstavy o archeologických objevech učiněných v posledních letech na jižní Moravě.

Spojovacím článkem všech prezentovaných archeologických nálezů je fakt, že byly učiněny právě v rámci odborné činnosti NPÚ, ÚOP v Brně, a to v drtivé většině ve spolupráci s jinými odbornými institucemi.

Další zajímavou skutečností potom je, že všechny prezentované nálezy pocházejí z archeologických výzkumů na staveništích investovaných fyzickými osobami, povětšinou v rámci výstavby rodinných domů. Jde o jedinou situaci, kdy podle zákona o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb. v platném znění) jdou náklady na provádění záchranného archeologického výzkumu na vrub výzkumníka. Spojení sil archeologických organizací při provádění takových výzkumů je tak jednou z možností, jak záchranný archeologický výzkum provést a památky ohrožené stavbou zachránit.

A že se v minulých letech na jižní Moravě při archeologických výzkumech bylo na co dívat. Často jde o zachráněné unikáty, které mají velkou vědeckou hodnotu. Ve virtuální výstavní síni je tak například prezentován ojedinělý nález, do té doby neznámého, největšího starobronzového pohřebiště na Moravě, které bylo zkoumáno ve spolupráci s odborníky z Masarykova muzea v Hodoníně v Hroznové Lhotě v letech 2012 až 2016. Výjimečné jsou dále prezentované nálezy depotu keramických nádob mladší doby bronzové a dřevěné studny z období nejstarších Slovanů v Kobylnicích. Z období Velké Moravy zaujme nález obrovského železného kotle ze Znojma-Hradiště. Všechny tyto nálezy byly učiněny v úzké spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Ani nejmladší období však nezůstávají současnou archeologií přehlížena. Již několik let spolupracuje brněnské pracoviště NPÚ s nestátní společností Archaia Brno z. ú. na projektu plnohodnotného zpřístupnění hradní zříceniny Templštejn. Archeologickým výzkumem jsou získávány důležité informace o jejím stavebním vývoji.

Jedním z nejcennějších, ale dosud často přehlížených typů poznatků, jsou archeologické nálezy učiněné v „živých vesnicích“, tedy pod podlahami opravovaných domů v nejužších historických jádrech současných obcí. Takto byly ve spolupráci se  společností Archaia Brno z. ú. provedeny záchranné archeologické výzkumy například v Sebranicích (2013–2016), Dolních Heršpicích (2014–2016) a Kunštátě (2018).

Návštěva virtuální výstavní síně by neměla uniknout žádnému z řad zájemců o historii a archeologii našeho regionu. Výstava by mimo jiné měla vzbudit u veřejnosti zájem o archeologii v místech, kde často bývá opomíjena, nejenom zejména při drobných stavebních zásazích v intravilánech obcí, ale případně i při budování novostaveb menšího rozsahu na jejich periferiích.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

PhDr. Radmila Stránská

  • redaktor
  • 542 536 143, 728 262 968
  • náměstí Svobody 72/8, Brno