Seminář věnovaný péči o památky zahradního umění po roce 1989

V letošním roce Česká republika připomíná třicáté výročí sametové revoluce, která ukončila komunistický totalitní režim. A právě toto významné výročí si Národní památkový ústav zvolil jako vhodný časový úsek pro bilancování toho, co se v rámci péče o naše památky zahradního umění za posledních 30 let událo, čím se můžeme pochlubit, z čeho si naopak můžeme vzít ponaučení, a jak se nám v této oblasti kulturního dědictví daří.

Od roku 1989 se realizovala řada památkových obnov historických zahrad a městských parků a právě těm byl věnován 8. ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a současnost, který nesl podtitul Péče o památky zahradního umění po roce 1989. Seminář se uskutečnil 11. 7. 2019 v přednáškové budově Metodického centra moderní architektury v Brně (NPÚ).

V úvodu setkání pozdravil přítomné ředitel brněnského pracoviště NPÚ Zdeněk Vácha. Garant setkání, Roman Zámečník, přiblížil zaměření semináře. Poté následovaly příspěvky jednotlivých přednášejících.

V hlavním programu vystoupil Zdeněk Novák (MK ČR) s příspěvkem Zkušenosti nebo ponaučení… Péče o památky zahradního umění po roce 1989. Na něj navázali s příspěvky jednotliví zahradní a krajinářští architekti. Ivar Otruba s referátem Obnova zahradního díla a zachování jeho duše. A co duše obnovitele?, Zdeněk Sendler (Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler) – Jak jsme to s nimi dělali my – Klášterní v Litomyšli, Valdštejnská v Praze, Slovanské náměs v Brně a Zámecká v Jičíně…, Radek Pavlačka (Zahrada Olomouc, s.r.o.) – Zásahy do kompozice památek zahradního umění v procesu jejich obnovy – varianty řešení, zkušenosti, praxe, Pavel Šimek  a Martin Kovář (FLORART, ZF MENDELU) – Obnova památek zahradního umění – příklady a přístupy v čase..., Jana Kohlová  a Pavel Borusík (SILVEX) – Nikdy nekončící příběh – obnova zámeckého parku Kačina, Stanislav Flek (ARBOEKO, s.r.o.) – Co od něj čekáme? Výsadbový materiál pro památky zahradního umění – požadavky, zkušenosti, vývoj (1989–2019)…, Václav Babka, Tomáš Babka a Kateřina Miholová, Linda Boušková, Jan Kubát a Václav Mihola (Architektonický ateliér m2au) – Štěpánčin park v Prachaticích – proces přípravy obnovy, zkušenosti, dojmy a památková péče?

Závěrečného slova se ujal Zdeněk Novák, který shrnul celý seminář a jeho přínos:

„Seminář prokázal, jak se během 30. let po pádu komunistického režimu zkvalitnila péče o památky zahradního umění a jak se prostřednictvím výsadeb dřevin zlepšilo prostředí kulturních památek v památkových rezervacích a zónách. Na semináři se setkali zástupci několika generací odborníků, přičemž výraznou převahu měla mladá generace. To je zárukou, že i do budoucna je péče o naše památky zahradního umění zajištěna na vysoké odborné úrovni. (…)“.

V rámci doprovodného programu měli  účastníci semináře možnost  osobně se pozdravit a pohovořit s Marií Strakovou, dcerou někdejšího vrchního zahradníka rodiny Stiassni Antonína Frömla, čestnou předsedkyní spolku Přátelé vily Stiassni. Součástí setkání byla také inscenace oživlé fotografie, kterou u příležitosti 90. výročí dokončení vily spolek zorganizoval.  Zájemci  mohli využít i možnosti  komentované prohlídky zahrady a vily Stiassni.

Celodenního semináře se zúčastnilo více než devadesát zájemců nejenom z různých pracovišť NPÚ, ale také zástupci orgánů státní památkové péče, kulturních a vzdělávacích institucí, soukromých ateliérů a realizačních firem či sdružení.

Obr. 001 Někteří z účastníků semináře v sala terreně vily Stiassni při doprovodném programu – inscenace oživlé fotografie ze 30. let 20. století.

Kontakt:

Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Brně
náměstí Svobody 8, 601 54 Brno
tel.: +420 542 536 193, +420 724 803 357
e-mail: zamecnik.roman@npu.cz

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Tiskova_zprava_PAZU.pdf
PDF (788,82 KB)

Související kontakty

Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

  • pracovník památkové péče
  • 542 536 193, 724 803 357
  • památky s mezinárodním statusem,krajinné památkové zóny, historická zeleň
  • ÚOP v Brně
  • náměstí Svobody 72/8, Brno