Rytíři péče o památky v Jihomoravském kraji

Dnešního dne obdrželi manželé Miroslava a Karel Janíčkovi, dlouholetí pracovníci Národního památkového ústavu, v rámci udílení ocenění Jihomoravského kraje v soutěži Nejlépe opravená památka v roce 2018, titul Rytíři péče o památky v Jihomoravském kraji.

V letošním 12. ročníku soutěže byly již potřetí dekorovány nejvýznamnější osobnosti za zásluhy při dlouhodobé a obětavé péči věnované kulturnímu dědictví jihomoravského kraje. Manželé Janíčkovi jsou nerozlučně spjati s úsilím o zvelebování kulturních statků a s dalšími aktivitami, v daném případě v souvislosti s významnou národní kulturní památkou státním zámkem Vranov nad Dyjí. Právě této mimořádné stavbě věnovali oba manželé většinu svého aktivního života, přičemž v době rozsáhlé památkové obnovy v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století byl pan Karel Janíček kastelánem zámku. Mimo to byl od roku 1992 také kastelánem středověkého hradu Nový Hrádek u Lukova. Jeho manželka Miroslava Janíčková, jež mu byla a je velkou oporou, zastávala pozici kastelánky od roku 2010. Svoji aktivní činnost ve státní památkové péči ukončili v roce 2015 odchodem do důchodu. Působení manželů Janíčkových je spojeno též s celou řadou výstav a kulturních akcí, které z vranovského zámku udělaly jedno z kulturních center regionu.

Pracovníci Národního památkového ústavu se připojují ke gratulantům, oceňují práci manželů Janíčkových a děkují jim za celoživotní úsilí ve prospěch kulturního dědictví.

Kontakt:

sekretariat.brno@npu.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihomoravském kraji  naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Brně zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává odborné publikace.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Rytiri_TZ.pdf
PDF (735,18 KB)

Související kontakty

PhDr. Radmila Stránská

  • redaktor
  • 542 536 143, 728 262 968
  • náměstí Svobody 72/8, Brno