Restaurování sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty ve Starém Plzenci

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojící na náměstí ve Starém Plzenci (okr. Plzeň-město) patří sice mezi poměrně málo známé, zato však poměrně kvalitní barokní sochařské památky Plzeňska. Sloup byl vztyčen v roce 1721. Autorem sochařské výzdoby byla zřejmě sochařská dílna Kristiána Widemanna; kompoziční i stylové vazby jednotlivých soch sloupu na další díla jeho dílny jsou zřejmé. Kameníkem byl zřejmě František Mayšl. V roce 2015 prošla památka komplexním restaurátorským zásahem, který zabezpečil její stav na další léta.

  • Detail scohy Panny Marie po restaurování (2016).

    Detail scohy Panny Marie po restaurování (2016).

Materiálem sochařské výzdoby sloupu je střednězrnný pískovec okrové barvy, architektonické části jsou zhotoveny ze žuly. V horní části mohutného trojdílného podstavce čtvercového půdorysu se nalézá čtveřice soch – sv. Josef, sv. Václav, sv. Barbora a sv. Anna. Mezi sochami je na hranolovém podstavci, s čelní stěnou zdobenou znakem města Starého Plzence s letopočtem 1721, osazen sloup s patkou a volutovou hlavicí nesoucí sochu Panny Marie (Immaculaty); světice stojí na zeměkouli obtočené hadem. Zatímco na čelní straně sloupu najdeme světce vztahující se k neposkvrněnému početí Panny Marie, na zadní straně sloupu stojí sochy světců – ochránců, a to konkrétně hlavní český zemský patron sv. Václav a oblíbená patronka dobré smrti sv. Barbora.

Stav sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty byl před zahájením restaurátorského zásahu havarijní, památka nebyla několik desítek let restaurována. Hlavice sloupu byla mj. prasklá a hrozila zřícením. Restaurátorský zásah byl proveden v jarních a letních měsících roku 2015 restaurátory ak. soch. Janem Víchem (sochařská výzdoba sloupu) a Karlem Granátem (architektonické prvky sloupu) a financován z prostředků vlastníka, města Starého Plzence, za přispění dotace z Plzeňského kraje. Při restaurování bylo mj. obnoveno i zlacení některých partií povrchu kamene v částech, kde bylo prokázáno průzkumem stratigrafie.

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Detail aliančního znaku na podstavci po restaurování (2014).

Sloup se sochou sv. Vojtěcha stojící v současnosti před budovou arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku (okr. Plzeň-jih) patří rokem svého vzniku (1672) mezi...

Detail sochy po restaurování (2016).

Uměleckohistoricky i památkově hodnotná, byť autorsky dosud neurčená, barokní statue sv. Antonína Paduánského z Michalových Hor (okr. Tachov) pochází dle datace z roku...

Detail sochy po restaurování (2017).

Hunčická statue sv. Jana Nepomuckého představuje příklad zlidovělé, avšak kvalitně provedené sochařské práce pocházející snad až ze závěru 18. století, zhotovené...