Restaurování sloupu se sochou sv. Vojtěcha v Nepomuku

Sloup se sochou sv. Vojtěcha stojící v současnosti před budovou arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku (okr. Plzeň-jih) patří rokem svého vzniku (1672) mezi nečetné a velmi zajímavé raně barokní sochařské památky na širším území jižního Plzeňska, proslulého svou úctou k tomuto světci. Restaurátorský zásah v roce 2014 zabezpečil stav památky na další léta.

  • Detail aliančního znaku na podstavci po restaurování (2014).

    Detail aliančního znaku na podstavci po restaurování (2014).

Úcta ke sv. Vojtěchovi byla na Nepomucku značná, svatovojtěšská studánka a kaple se mj. nalézaly pod Zelenou Horou u Nepomuku, další kaple zasvěcená světci byla v nedaleké Vrčni. Sloup stával původně uprostřed volné plochy na náměstí Augustina Němejce, k jeho přesunu na současné místo před budovou arciděkanství došlo až v roce 1979. Donátory sloupu se sochou byli hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka a jeho manželka Klára Bernardina, rozená svobodná paní z Malzanu, bohatý šlechtický pár vlastnící mj. panství a zámek v pražské Troji. Alianční znak obou manželů se nalézá na hranolovém podstavci, bohatě zdobeném reliéfně zpracovanými motivy – festony, rostlinnými motivy a maskarony – a nesoucím vysoký korintský sloup se sochou světce na vrcholu. Ten je pojednán v tradičním ikonografickém pojetí v biskupském rouchu, s berlou, otevřenou knihou a s žehnajícím gestem. Autorem kamenické a snad i sochařské části sloupu byl zřejmě nepříliš známý Jan Kořínek. Sloup se sochou sv. Vojtěcha patří mezi nejstarší barokní sloupy jižního Plzeňska.

Stav sloupu se sochou byl před zahájením restaurátorského zásahu havarijní, památka nebyla od doby svého přemístění v roce 1979 restaurována. Restaurátorský zásah byl kvalitně proveden v jarních a letních měsících roku 2014 restaurátorkou BcA. Pavlou Žiakovou a financován z prostředků vlastníka, města Nepomuk a z dotace obce s rozšířenou působností Nepomuk.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Detail scohy Panny Marie po restaurování (2016).

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojící na náměstí ve Starém Plzenci (okr. Plzeň-město) patří sice mezi poměrně málo známé, zato však poměrně kvalitní barokní...

Detail sochy po restaurování (2016).

Uměleckohistoricky i památkově hodnotná, byť autorsky dosud neurčená, barokní statue sv. Antonína Paduánského z Michalových Hor (okr. Tachov) pochází dle datace z roku...

Detail sochy po restaurování (2017).

Hunčická statue sv. Jana Nepomuckého představuje příklad zlidovělé, avšak kvalitně provedené sochařské práce pocházející snad až ze závěru 18. století, zhotovené...