Adolf Loos 151: mezinárodní symposium | international symposium

22. 10. 2021
přednášková budova MCMA v Brně
Methodological Centre of Modern Architecture in Brno
Preslova 53

Sympozium k poctě brněnského rodáka a světového architekta, od jehož narození uplyne 151 let. Přednáškový den s účastí předních loosovských tuzemských i zahraničních badatelů připomene život a dílo tohoto humanisty a architekta, ale také české stopy Loosových žáků a následovníků.

Symposium in honor of a Brno native and world architect, on the occasion of the 151st anniversary of his birth. The lecture day with the participation of leading Loos domestic and foreign researchers will commemorate the life and work of this humanist and architect, but also the Czech work of Loos' pupils and followers.

simultánní tlumočení CZ / DE
simultaneous interpreting CZ / DE

YouTube stream, originální zvuk / original sound

YouTube stream, český zvuk / Czech sound

YouTube stream, německý zvuk / German sound

Program symposia | Symposium program (PDF)

Registrace účastníků v sále skončila, můžete se připojit online | Registration of participants in the hall is over, you can participate online