Konference Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot

Pro odborníky

Konference Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot

17.-18. dubna 2019 | přednášková budova MCMA v Brně

Der deutsche Text folgt.

Panelová sídliště mají v ČR punc nekvality a nepromyšlenosti, přesto bylo zejména v 60. letech postaveno několik hodnotných a v mezinárodním kontextu odborníky uznávaných obytných celků. Vyvážení ochrany urbanistických a architektonických hodnot  a revitalizace sídlišť pro moderní bydlení je námětem aktuální odborné akce.

17. 4. 2019, 10 až 16 hod.
Konference bude rozdělena do tří tematických bloků:
1.    Hodnoty panelových sídlišť
2.    Ochrana urbanistických a architektonických hodnot
3.    Zelená infrastruktura sídlišť

18. 4. 2019, od 10 hod.
Exkurze po brněnských sídlištích

Vstup volný na základě registrace ZDE.

Konferenz Plattenbausiedlungen – Revitalisierung vs. Bewahrung der Werte

17. –18. April 2019 | Hörsaal MCMA in Brünn

Allmählig gelingt die Wende der gelebten Einstellung in Tschechien, dass Plattenbauten bloß wertlose und undurchdachtes Wohnen darstellen. Trotz Bemühungen einiger Verwalter gelingt es nicht, umfangreiche Wohnkomplexe (vor allem die in den 60ern errichtet werden) vor Werteverlust zu schützen. Den Schutz und die Revitalisierungsansprüche von Wohnsiedlungen im Gleichgewicht zu halten ist in Tschechien immer noch ein heikles Thema und der Gegenstand der Konferenz.

17. 4. 2019, 10.00–16.00 Uhr.
Die Konferenz ist in drei Themenblöcke unterteilt:
1.    die Werte der Plattenbausiedlungen
2.    der Schutz des architektonischen und urbanistischen Erbes
3.    die grüne Infrastruktur von den Großwohnsiedlungen

18. 4. 2019, Beginn um 10.00 Uhr.
Die Besichtigung der Plattenbausiedlungen in Brünn.

Die Veranstaltung ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich HIER.

Projekt je spolufinancován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.