Konference Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot

Konference Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot

17.-18. dubna 2019 | přednášková budova MCMA v Brně

Information in Deutsch

Panelová sídliště mají v ČR punc nekvality a nepromyšlenosti, přesto bylo zejména v 60. letech postaveno několik hodnotných a v mezinárodním kontextu odborníky uznávaných obytných celků. Vyvážení ochrany urbanistických a architektonických hodnot  a revitalizace sídlišť pro moderní bydlení je námětem aktuální odborné akce.

17. 4. 2019, 10 až 16 hod.
Konference bude rozdělena do tří tematických bloků:
1.    Hodnoty panelových sídlišť
2.    Ochrana urbanistických a architektonických hodnot
3.    Zelená infrastruktura sídlišť

18. 4. 2019, od 10 hod.
Exkurze po brněnských sídlištích

Kapacita konference byla naplněna, registrace už není možná.

Program ke stažení (PDF).

Konferenz Plattenbausiedlungen – Revitalisierung vs. Bewahrung der Werte

17. –18. April 2019 | Hörsaal MCMA in Brünn

Obwohl einige in den sechziger Jahren errichteten Plattenbausiedlungen internationale Anerkennung erlangten, wurden lange Jahre Plattenbaukonstruktionen als minderwertige und wenig durchdachte Wohnbauweise wahrgenommen. Allmählich aber stellt sich in der breiten Öffentlichkeit ein Wertewandel ein. Der Interessensausgleich zwischen umfassender Bewahrung der städtebaulichen und architektonischen Qualitäten und der Revitalisierung für zeitgemäßes Wohnen verkörpert das Thema der Konferenz.

17. 4. 2019, 10.00–16.00 Uhr.
Die Konferenz ist in drei Themenblöcke unterteilt:
1.    die Werte der Plattenbausiedlungen
2.    der Schutz des architektonischen und urbanistischen Erbes
3.    die grüne Infrastruktur von den Großwohnsiedlungen

18. 4. 2019, Beginn um 10.00 Uhr.
Die Besichtigung der Plattenbausiedlungen in Brünn.

Die Kapazität ist erfüllt. Web-Anmeldung ist nicht mehr möglich.

Projekt je spolufinancován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.