Komentovaná prohlídka archeologického výzkumu na SH Pernštejn

Pro odborníky

Národní památkový ústav, ÚOP v Brně, Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži, Národní památkový ústav, Správa hradu Pernštejn a Archaia Brno z.ú. zvou všechny zájemce na komentovanou prohlídku archeologického výzkumu pořádanou v rámci MEZINÁRODNÍHO DNE ARCHEOLOGIE v sobotu 20. 10. 2018 na státním hradě Pernštejně.

Zájemcům budou in situ prezentovány výstupy realizovaného záchranného archeologického výzkumu prováděného v rámci vzorové památkové obnovy díla zahradního umění „Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada“. Průzkum v prostoru téměř zaniklé pernštejnské zahrady dokumentuje pozůstatky drobné zahradní architektury (turecké lázně, poustevna, romantická zastavení) a také rozličné vodní prvky a způsob nakládání s vodou.

Nejnovějšími archeologickými nálezy historické zahradní architektury Vás provedou Mgr. Miroslav Dejmal, vedoucí archeologického výzkumu (Archaia Brno z.ú.), Mgr. Jakub Těsnohlídek, archeolog (Archaia Brno z.ú.) a Mgr. Petr Holub, archeolog (NPÚ, ÚOP v Brně).

Komentované prohlídky se uskuteční v sobotu 20. října v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin.

Trvání jedné prohlídky cca 30–45 minut. Sraz zájemců o komentovanou prohlídku je v prostoru zařízení staveniště v údolí říčky Nedvědičky od silnice 38710 Nedvědice-Dolní Rožínka. (Brána vedle domu č. p. 21 v obci Nedvědice).

Vstup na staveniště a sraz účastníků na každý z vypsaných termínů prohlídky bude kvůli zajištění jejich bezpečnosti organizován.

Prosíme všechny zájemce o komentované prohlídky, aby se elektronicky přihlásili na e-mail pokorakova.pavla@npu.cz. Kapacita účastníků v rámci komentované prohlídky je kvůli bezpečnosti omezena. Termín pro přihlášení je do 18. 10. 2018, na později poslané přihlášky nemusí být reflektováno.

Chtěli bychom požádat zájemce, aby pro prohlídku archeologického výzkumu zvolili vhodné oblečení a pevnou obuv. Registrací a vstupem na staveniště souhlasíte s podmínkami BOZP a s plným respektováním organizačních pokynů průvodců.

Pozvánka ke stažení (PDF).