Záchranný archeologický výzkum

Provádí se pro fyzické nebo právnické osoby, které podnikají.

Každý, kdo zamýšlí na území ČR (která je celá „územím s archeologickými nálezy“) provádět stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, musí to ohlásit některé z institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy. Jednou z nich je i NPÚ.

Pracovníci archeologických oddělení NPÚ zajistí na místech, která mají kvůli stavbě nebo z jiných důvodů zaniknout, odborný záchranný archeologický výzkum (někdy pouze formou dohledu).

Pro právnické osoby provádějí investorské (investorem hrazené) archeologické výzkumy tři největší archeologická pracoviště Národního památkového ústavu – Praha, Ostrava a Olomouc. V omezené míře je však provádějí i další, například pracoviště v Plzni.

Běžnou součástí pracovní náplně všech archeologických pracovišť NPÚ jsou samozřejmě konzultace a poskytování informací vlastníkům kulturních památek, právnickým osobám i dalším zájemcům o kulturní dědictví.

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Tomasz Marian Cymbalak

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 234 653 132, 602 226 609
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Praze
Na Perštýně 356/12, Praha 11000
Archeologii vystudoval v letech 1997-2003 na univerzitě ve Varšavě (Uniwersytet Warszawski). Profesní zkušenosti získával v Polsku, Bulharsku a České republice. Od roku 2004 externě spolupracoval s odborem archeologie pražského pracoviště NPÚ, kde je zaměstnán od roku 2006. Mezi lety 2009-2019 zastával pozici vedoucího zdejšího oddělení péče o archeologické nálezy. Kromě realizace záchranných archeologických výzkumů se zaměřením na problematiku historického a urbanistického vývoje jádra pražské aglomerace a jeho nejbližšího okolí se zabývá hmotnou kulturou středověku i novověku, památkovou péčí a popularizací archeologie (spolupráce s ČRo, ČKAIT Praha, výstavní a sbírkotvorné instituce). Je autorem nebo spoluautorem řady článků a odborných studií publikovaných u nás i v zahraničí. Taktéž se podílí na grantových projektech (např. GA ČR) a spolupracuje se zahraničními odborníky.
Nepodléhá CC

PhDr. Zdeněk Lochmann

  • archeolog
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 234 653 307, 723 966 224
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Praze
Na Perštýně 356/12, Praha 11000