Záchranný archeologický výzkum

Provádí se pro fyzické nebo právnické osoby, které podnikají.

Každý, kdo zamýšlí na území ČR (která je celá „územím s archeologickými nálezy“) provádět stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, musí to ohlásit některé z institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy. Jednou z nich je i NPÚ.

Pracovníci archeologických oddělení NPÚ zajistí na místech, která mají kvůli stavbě nebo z jiných důvodů zaniknout, odborný záchranný archeologický výzkum (někdy pouze formou dohledu).

Pro právnické osoby provádějí investorské (investorem hrazené) archeologické výzkumy tři největší archeologická pracoviště Národního památkového ústavu – Praha, Ostrava a Olomouc. V omezené míře je však provádějí i další, například pracoviště v Plzni.

Běžnou součástí pracovní náplně všech archeologických pracovišť NPÚ jsou samozřejmě konzultace a poskytování informací vlastníkům kulturních památek, právnickým osobám i dalším zájemcům o kulturní dědictví.