Archeologické výzkumy

Každý, kdo zamýšlí na území ČR provádět stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, musí akci ohlásit některé z institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy. Jednou z nich je i NPÚ.

Pracovníci archeologických oddělení NPÚ pak na místech, která kvůli stavbě nebo i z jiných důvodů mají zaniknout, provedou odborný záchranný archeologický výzkum (někdy pouze ve formě dohledu).

Pro právnické osoby provádějí investorské (investorem hrazené) archeologické výzkumy tři největší archeologická pracoviště NPÚ – Praha, Ostrava a Olomouc.  V omezené míře je však provádí i další, například pracoviště v Plzni.

(Více informací o povinnostech stavebníka: http://arub.avcr.cz/pamatkova-pece/.