Územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Ústeckého kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný dohled.

Více o našem pracovišti

Medailonek ředitelky

Mgr. Lucie Radová

Mgr. Lucie Radová absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně bakalářský obor kulturně historická regionalistika a následně magisterské studium stavební historie. Ukončila jej v roce 2005 obhajobou diplomové práce „Pražský starosta Čeněk Gregor“ zabývající se – mimo osoby samotného Gregora – také otázkou velkých pražských hygienických podniků (zejm. zřízení vodovodu a kanalizace). V Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem pracuje od roku 2004, kdy nastoupila do oddělení péče o nemovitý fond, od roku 2013 vedla oddělení garantů. Od roku 2018 je jmenována do funkce vedoucího odboru péče o památkový fond. V letech 2007–2011 se podílela na plnění výzkumného úkolu Systematický průzkum a odborná pasportizace památkového fondu. V letech 2012–2015 pak v rámci Programu aplikovaného výzkum a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR spolupracovala na řešení výzkumného úkolu „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech.“ Od roku 2016 je hlavním řešitelem projektu NAKI II. „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele.“ Badatelsky se v současné době věnuje zejména památkám spojeným s pěstování a zpracování chmele v 19. a na počátku 20. století s přesahy do problematiky formování kulturní krajiny, vesnických sídel a historie zemědělství. Okrajově také proměně krajiny a sídel v pohraničí v důsledku rozvoje těžby ve druhé polovině 20. století.

Číst celý medailonek

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Recepce

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420 472 704 800
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B sekretariat.usti@npu.cz

Ohrožené památky


Inspirujte se

E-shop

Most, zánik a zrození

420 Kč

Detail

Architektura Ústí nad Labem 1900–1945

465 Kč

Detail

Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce

260 Kč

Detail

Sakrální architektura 20. století v Ústeckém kraji

224 Kč

Detail

Středověké venkovské kostely okresu Louny

1 798 Kč

Detail

Témata roku 2024

Každý rok NPÚ připomíná důležitá výročí historických událostí i osobností a upozorňuje na různá témata, která jsou pro památky a památkovou péči klíčová.