Územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Ústeckého kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný dohled.

Více o našem pracovišti

Ohrožené památky

 • Ústecký kraj je spojován především s množstvím dochované venkovské zástavby (krajina tzv. podstávkových domů) a průmyslových a obytných objektů souvisejících s rozvojem průmyslu. Na seznamu ohrožených památek Ústeckého kraje bylo ke dni 31. května 2016 celkem 145 záznamů, převážně jde o objekty, které ztratily využití – hospodářské dvory, kostely bez věřících nebo opuštěná drobná zámecká sídla.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Na vaše dotazy odpovídá:

Všechny kontakty

Medailonek ředitele

PhDr. Petr Hrubý

PhDr. Petr Hrubý

V odborné organizaci státní památkové péče působí od roku 1997, nejprve v oddělení péče o movité kulturní památky (specialista na oblast restaurování), následně jako vedoucí tohoto oddělení. V roce 2006 byl jmenován do funkce odborného náměstka ředitele NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem a od 1. 6. 2013 je ředitelem tohoto pracoviště.

Číst celý medailonek

Opravujete kulturní památku?

Zkuste náš jednoduchý návod krok za krokem – nebo si najděte svého památkáře přímo

Památkový katalog

Informace o památkách a památkově chráněných územích


Inspirujte se

 • Díky dotačnímu programu Ústeckého kraje, vstřícnému postoji vlastníka památky a zejména pečlivému přístupu restaurátorky bylo možné realizovat promyšlenou, citlivou a kvalitní obnovu významné drobné sakrální památky, která byla od svého založení pojímána spíše jako dílo sochařské nežli architektonické a která se již nacházela na hraně své životnosti.

 • V roce 2012 byla zahájena celková obnova vnějšího pláště, ošlo ke statickému zajištění stavby, opravě krovu, výměně krytiny a opravě fasád.

 • Vedle obytné a hospodářské části ze 17. století se ve mlýně zachovala unikátní technologie z 19. století a z první třetiny 20. století. Od roku 2009 prochází mlýn rozsáhlou opravou, na jejímž konci je plán na vytvoření muzea věnovaného mlynářství a dalším zapomenutým řemeslům.

 • Inspirujte se

  Kaple Bžany-Lbín

  Kaple je kvalitní ukázkou drobné sakrální architektury a dokladem vývoje regionálního stavitelství konce 18. stol. Společně s nedaleko stojícím mostem z 2. pol. 18. stol. vytváří působivý architektonický soubor. Samotná kaple je dochována v autentickém stavu.

 • Sousedský spolek Merboltice – jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá v pořádání odborných a popularizačních akcí na podporu pozitivního vztahu veřejnosti k problematice péče o památkový fond a vzkříšení tradičních řemesel.

  Cena NPÚ
 • Objekt kryté jízdárny zaujímá východní frontu domovního bloku tzv. karé „W“ nacházejícího se po jihozápadním nároží náměstí Československé armády. Jízdárna byla vystavěna podle projektu civilního kresliče Iráska v letech 1861 – 1862 jako nejmladší ze tří známých jízdáren habsburské monarchie, které využívají skružový krov de l'Ormerova typu.

 • Hrad Úštěk je cenným dokladem středověké profánní architektury, feudálního sídla městského typu. Podobně jako litoměřický hrad byl začleněn do městského fortifikačního systému. V objektu hradního paláce je dochováno mnoho cenných gotických a renesančních stavebních detailů a prvků, jako např. gotické sklepy sochané v pískovcovém podloží, vstupní portál, klenby, ostění apod.

 • Jedná se o jeden z nejstarších zachovalých kostelů ve Šluknovském výběžku. Kostel byl naposledy opravován v 60. let 20. století.

 • Inspirujte se

  Lucký mlýn

  Bývalý vodní mlýn, v jehož barokní budově je unikátně dochováno technické zařízení, které pochází převážně z počátku 20. století. Dnes se jedná se o jediné provozuschopné vodní kolo v okresu Litoměřice.

 • Městský dům č. p. 4/12, zvaný U Modrého hroznu, je součástí západní fronty Jezuitské ulice v historickém jádru královského města Litoměřice.


Zprávy

Už jste dali hlas některé z nominací na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro? Zbývají poslední tři dny

29. 8. 2016

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet pět pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.

Dny evropského dědictví 2016 na zámku Krásné Březno

15. 8. 2016

Zámecký areál Krásné Březno s kostelem sv. Floriána se v letošním roce připojuje ke Dnům evropského dědictví několika akcemi, které pro přehlednost naleznete v tabulce spolu s prolinky na podrobnosti k jednotlivým událostem.

Zájemci o památky a historii se mohou hlásit do kursu památkové péče

22. 7. 2016

Již desátý ročník jednoletého kursu památkové péče pro vysokoškoláky začne v září tohoto roku. Hlásit se mohou nejen zaměstnanci Národního památkového ústavu, ale i další zájemci o historii, památky a péči o ně.


Akce

29 srp
Výstava
29 srp
Výstava

Výstava Doba králů a císařů na zámku Krásné Březno i o prázdninách

 • Zámek Krásné Březno ()
 • 1. 7. 2016 –9. 9. 2016
 • 10.00–15.00
3 zář
Společenská akce

Den na zámku – Po stopách Lucemburků aneb zámek Krásné Březno v rámci Dnů evropského dědictví 2016

 • Zámek Krásné Březno v Ústí nad Labem ()
 • 3. 9. 2016 –3. 9. 2016
 • 10.00–16.00

Publikace

TÉMATA sezony

Každý rok NPÚ připomíná důležitá výročí historických událostí i osobností a upozorňuje na různá témata, která jsou pro památky a památkovou péči klíčová. V letošním roce je jedním z klíčových témat výročí narození panovníka Karla IV., k jehož oslavám se připojuje i naše pracoviště.