Památky v našem kraji

Na území Ústeckého kraje se nachází 5838 kulturních památek, z toho 3526 nemovitostí, 14 národních kulturních památek, 1 archeologická památková rezervace, 5 městských památkových rezervací, 3 vesnické památkové rezervace, 3 krajinné památkové zóny, 17 městských památkových zón a 13 vesnických památkových zón. Ústecký kraj je spojován především s množstvím dochované venkovské zástavby (krajina tzv. podstávkových domů) a objektů souvisejících s rozvojem průmyslu. Výraznou skupinu památek představuje výjimečně hustá síť vrchnostenských sídel zejména hradů. Významná je též skupina církevních památek a s nimi související množství drobných architektonických a sochařských artefaktů. Na území nalezneme hustou síť historickch měst – dokladem míry jejich dochovanosti je mj. vysoký počet městských památkových rezervací (Kadaň, Litoměřice, Terezín, Úštěk, Žatec). Na seznamu ohrožených památek Ústeckého kraje bylo k 1. 1. 2018 celkem 137 záznamů, převážně se jedná o objekty, které ztratily využití: hospodářské dvory nevyužívané po útlumu zemědělství, kostely bez věřících, opuštěná drobná zámecká sídla nebo zkrachovalé textilní továrny. V kraji rovněž leží 14 z celkem 104 zpřístupněných objektů ve správě NPÚ – rotunda sv. Jiří a Vojtěcha na Řípu, státní hrad Házmburk, státní zámky Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Jezeří, Krásný Dvůr, Libochovice, Ploskovice, Stekník a Velké Březno, klášter Doksany, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a kostel sv. Floriána v Krásném Březně a skanzen Zubnice.