Památky v našem kraji

Na území Ústeckého kraje se nachází takřka šest tisíc kulturních památek, z toho více než tři a půl tisíce nemovitostí, 17 národních kulturních památek, 1 archeologická památková rezervace, 5 městských památkových rezervací, 3 vesnické památkové rezervace, 4 krajinné památkové zóny, 17 městských památkových zón a 13 vesnických památkových zón. Ústecký kraj je spojován především s množstvím dochované venkovské zástavby (krajina tzv. podstávkových domů) a objektů souvisejících s rozvojem průmyslu. Výraznou skupinu památek představuje výjimečně hustá síť vrchnostenských sídel, zejména hradů. Významná je též skupina církevních památek a s nimi související množství drobných architektonických a sochařských artefaktů. Na území nalezneme hustou síť historickch měst. V kraji rovněž leží 11 z celkem 106 zpřístupněných objektů ve správě NPÚ – státní hrad Házmburk, státní zámky Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Jezeří, Krásný Dvůr, Libochovice, Ploskovice, Stekník a Velké Březno, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a kostel sv. Floriána v Krásném Březně. Podrobnější informace najdete v databázi Památkový katalog (https://www.pamatkovykatalog.cz/).