Sídlo pracoviště

Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem sídlí v areálu zámku Krásné Březno, který je kulturní památkou od roku 1958. Budova starého zámku byla postavena současně s kostelem sv. Floriána ve stylu saské renesance na přelomu 16. a 17. století, objekt nového zámku skrývá sklep panského domu z 60. let 16. století, přízemí je renesanční, patro a věže přistavěny v období baroka. Rozsáhlá obnova budovy starého a nového zámku probíhala v letech 2009–20011, územní odborné pracoviště v nich sídlí od listopadu 2011. V budově zámku probíhají pravidelné přednášky, výstavy, kulturní akce, prostory je možno pronajmout (konference, svatby, maturitní vysvědčení).

zÁMECKÝ AREÁL kRÁSNÉ bŘEZNO VE SPRÁVĚ npú, úop V úSTÍ Nad Labem:

Součástí zámeckého areálu je kostel sv. Floriána – původně luteránská zámecká kaple Panny Marie se stala farním kostelem až se zřízením farnosti v Krásném Březně v roce 1897. V roce 2008 byl kostel prohlášen za národní kulturní památku, nově prošel celkovou obnovou 2011–2013, v roce 2014 byl restaurován zcela unikátní renesanční hlavní oltář s alabastrovými reliéfy z roku 1604, v roce 2015 byly osazeny v kostele kopie alabastrových reliéfů z původní kazatelny (kostel sv. Floriána s jeho vybavením je naprosto unikátní historickou památkou na pomezí Čech a Saska). Kostel je jediný zpřístupněný objekt ve správě NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem. Objekt nemá bezbariérový přístup (5 schodů), součástí prohlídky je též expozice o historii a současnosti kostela, stálá výstava v 1. podlaží je přístupná schodištěm. Sál v podstřeší zase nabízí stálou výstavu s názvem Artefakta, která představuje řemeslnou a uměleckou dovednost předků; pomocí vybraných prvků jsou rovněž představeny způsoby zpracování a opracování daného materiálu.