ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Ohrožené památky

Kompletní a aktuální přehled ohrožených památek Ústeckého kraje naleznete v Památkovém katalogu v sekci Ohrožené památky.

Ústecký kraj je spojován především s množstvím dochované venkovské zástavby (krajina tzv. podstávkových domů) a průmyslových a obytných objektů souvisejících
s rozvojem průmyslu. Na seznamu ohrožených památek Ústeckého kraje bylo ke dni
1. 1. 2019 celkem 139 záznamů, převážně jde o objekty, které ztratily využití – hospodářské dvory, kostely bez věřících nebo opuštěná drobná zámecká sídla.

Vybrané ohrožené památky

Unikátně technicky řešené mauzoleum včetně kotelny bylo postaveno mezi lety 1888–1889 v neorenesančním slohu dle plánů berlínského profesora Julia Carla Raschdorfa. Na...

Areál kláštera kapucínů se nachází u jihovýchodního okraje historického jádra města a je vymezen ohradní zdí. Areál tvoří kostel s konventem, většina pozemku pak je...

Původně barokní pivovar postaven roku 1672 dle návrhu Antonia della Porty jako tříkřídlá budova s arkádami a typickými křídlovými štíty. Křídla ubourána 1848–50 při...

Tato výrazná krajinná dominanta stojí na mírné vyvýšenině. Původně větrný mlýn byl ve druhé třetině 19. století novogoticky upraven a rozšířen o přístavby a sloužil jako...

Novorenesanční staniční budova byla postavena roku 1873 vídeňským architektem R. Freyem jako reprezentartivní budova rakouské severozápadní dráhy. Cementové dekorace...