Pro média

Tiskový servis, vztahy k veřejnosti

Národní památkový ústav je ve svých specifických odborných činnostech nezastupitelný. Jeho publikační a prezentační aktivity veřejnosti výsledky činnosti odborníků prezentují, ale současně také podporují fungování souboru státních památek, které má Národní památkový ústav ve své správě... v závislosti na požadovaném typu informací se obracejte na kontaktní osoby příslušných pracovišť, pro informace týkající se odborné činnosti kontaktujte Územní odborné pracoviště, pro informace týkající se fungování památek ve správě NPÚ, kontaktujte Územní památkovou správu.

Tiskové zprávy

Nejlépe obnovenou památkou je kostel v Konojedech – úspěch krajské nominace v celostátní soutěži Cena NPÚ za...

3. 10. 2017

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro byly dne 3. října 2017 na slavnostním ceremoniálu v renesančním zámku v Bučovicích odměněny nejlepší počiny v...

Aktuality z obnovy památek Ústeckého kraje

11. 8. 2017

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s...

Obnova kostela v Konojedech a činnost muzea v Ústí nad Labem – to jsou nominace na Cenu NPÚ v roce 2017

10. 5. 2017

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe je Národním památkovým ústavem vyhlašována letos již...

Zpráva o činnosti v roce 2016 – územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem

9. 1. 2017

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Významné obnovy památek, archeologické nálezy, restaurování, prohlášení kulturních památek, edukace, pořádání výstav a přednáškového cyklu, vydávání publikací a časopisu...

Cenou Patrimonium pro futuro ocenil NPÚ již potřetí ty nejlepší počiny v oblasti památkové péče

21. 9. 2016

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

V překrásném prostředí renesančního zámku Náměšť nad Oslavou byly ve středu 21. září vyhlášeny výsledky třetího ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro...

Restaurování nástěnných maleb kostela Čtrnácti sv. pomocníků v Kadani spolu s výstavou BEZ HRANIC – to jsou...

12. 5. 2016

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe je Národním památkovým ústavem vyhlašována letos již...