Pro média

Tiskový servis, vztahy k veřejnosti

Národní památkový ústav je ve svých specifických odborných činnostech nezastupitelný. Jeho publikační a prezentační aktivity veřejnosti výsledky činnosti odborníků prezentují, ale současně také podporují fungování souboru státních památek, které má Národní památkový ústav ve své správě... v závislosti na požadovaném typu informací se obracejte na kontaktní osoby příslušných pracovišť, pro informace týkající se odborné činnosti kontaktujte Územní odborné pracoviště, pro informace týkající se fungování památek ve správě NPÚ, kontaktujte Územní památkovou správu.

Tiskové zprávy

Záchrana zámku Nový Hrad v Jimlíně a archeologický výzkum v Nesvěticích – nominace na Cenu NPÚ za rok 2017

30. 4. 2018

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Zatímco v kategorii "obnova památky, restaurování" a v kategorii "prezentace hodnot" již kandidáti za Ústecký kraj v historii soutěže nominaci proměnili ve vítězství, v...

Výstava Pomníky velké války – začínají oslavy Společného století 1918–2018 na zámku Krásné Březno

16. 4. 2018

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

V letošním roce si připomínáme stoleté výročí ukončení tzv. Velké války. Válečné pomníky vyrůstaly ve městech i na venkově a výrazným způsobem spoluvytvářely charakter...

Historické město roku – Žatec obhájil své prvenství v Ústeckém kraji

19. 1. 2018

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Titul Historické město roku se uděluje jako ocenění za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových...

Listopadové aktuality z obnovy památek Ústeckého kraje

30. 11. 2017

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Je možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň...

Říjnové aktuality z obnovy památek Ústeckého kraje

31. 10. 2017

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s...

Nejlépe obnovenou památkou je kostel v Konojedech – úspěch krajské nominace v celostátní soutěži Cena NPÚ za...

3. 10. 2017

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro byly dne 3. října 2017 na slavnostním ceremoniálu v renesančním zámku v Bučovicích odměněny nejlepší počiny v...

Zářijové aktuality z obnovy památek Ústeckého kraje

30. 9. 2017

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Nejvzornější obnovy památek jsou nominovány jednou ročně na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro, přehled dalších příkladných obnov naleznete v sekci INSPIRUJTE SE. Aktuálně...

Letní aktuality z obnovy památek Ústeckého kraje

28. 8. 2017

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s...

Obnova kostela v Konojedech a činnost muzea v Ústí nad Labem – to jsou nominace na Cenu NPÚ za rok 2016

10. 5. 2017

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe je Národním památkovým ústavem vyhlašována letos již...