ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Pro média

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. V závislosti na požadovaném typu informací se obracejte na kontaktní osoby příslušných pracovišť:

- pro informace týkající se odborné činnosti kontaktujte Územní odborné pracoviště https://www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem

- pro informace týkající se fungování památek ve správě NPÚ (vyjma kostela sv. Floriána) kontaktujte Územní památkovou správu https://www.npu.cz/cs/ups-praha.

Informace o výsledcích činnosti našeho pracoviště najdete také ve složce Zprávy.

Tiskové zprávy

V krajské soutěži o titul Historické město roku 2020 zvítězil Žatec

19. 1. 2021

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Titul Historické město roku se uděluje celostátnímu vítězi soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a...

Soutěž o titul Historické město roku 2020 má v Ústeckém kraji čtyři kandidáty

6. 1. 2021

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

O titul Historické město roku 2020 se ucházejí Čeká Kamenice, Klášterec nad Ohří, Krupka a Žatec. Vítězné město krajského kola postoupí do celostátní soutěže, jejíž...

Nově zapsané kulturní památky v Ústeckém kraji za rok 2020

30. 11. 2020

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

V roce 2020 přibylo na seznam kulturních památek v Ústeckém kraji pět nových staveb.

Zrestaurované nástěnné malby kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli, okr. Louny

10. 11. 2020

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Velkorysá malířská výzdoba interiéru kostela po celkové obnově.

Patrimonium pro futuro - ceny za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za rok 2019

6. 11. 2020

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Lenešický okrašlovací spolek, který byl do soutěže nominován ústeckým pracovištěm NPÚ, se stal držitelem mimořádného ocenění.

Nová publikace NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

26. 10. 2020

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Ke Dni vzniku samostatného československého státu vychází druhý díl ediční řady „Tatíčku, vrať se k nám!“ věnované pomníkům první světové války, který je tentokrát...

Restaurování výmalby interiéru Čajového pavilonu v areálu děčínského zámku

23. 6. 2020

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Po dokončených obnovách exteriéru i interiéru je Čajový pavilon opět využíván a otevřen veřejnosti.

Patrimonium pro futuro 2019 - nomice za Ústecký kraj

4. 5. 2020

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a...

Dokumentace mostu v Klášterci nad Ohří metodou vícesnímkové fotogrammetrie

1. 3. 2020

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Dokumentace mostu byla zpracována metodou vícesnímkové fotogrammetrie Structure from Motion v softwaru Agisoft Metashape Professional. Geodetické zaměření bylo provedeno...