ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Pro média

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. V závislosti na požadovaném typu informací se obracejte na kontaktní osoby příslušných pracovišť:

- pro informace týkající se odborné činnosti kontaktujte Územní odborné pracoviště https://www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem

- pro informace týkající se fungování památek ve správě NPÚ (vyjma kostela sv. Floriána) kontaktujte Územní památkovou správu https://www.npu.cz/cs/ups-praha.

Informace o výsledcích činnosti našeho pracoviště najdete také ve složce Zprávy.

Tiskové zprávy

Letošní Ceny Patrimonium pro futuro mají své vítěze

2. 10. 2019

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

V kategorii prezentace hodnot zvítězila skupina odborníků za projekt Historie v terénu – Litvínovsko, kterou nominovalo naše pracoviště NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem.

Nově zapsané památky v Jiříkově, okres Děčín

24. 7. 2019

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

V červnu přibyly na seznam kulturních památek v Jiříkově na Děčínsku dvě nové - socha archanděla Michaela a boží muka zv. Švédský sloup.

Restaurátorské práce na nové prohlídkové trase státního zámku Stekník

22. 7. 2019

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

V červenci byla veřejnosti zpřístupněna další trasa v severozápadním křídle státního zámku Stekník, která umožní shlédnout dosud nepřístupné prostory jeho interiéru,...

Verneřice – kostel sv. Anny a jeho novodobé zasklení

15. 7. 2019

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav v Ústí nad Labem se nesetkává pouze s pozitivními příklady památkových obnov, ale někdy také se stavebními úpravami, které nemají s památkovou...

Ukrytý středověký most v Žatci

23. 5. 2019

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Unikátní památka zdokumentovaná moderními technologiemi.

Patrimonium pro futuro 2018 - nomice za Ústecký kraj

3. 5. 2019

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a...

Výstava MOST - ZÁNIK A ZROZENÍ

4. 4. 2019

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem si připomíná 55 let od rozhodnutí o likvidaci starého Mostu z důvodu postupující těžby uhlí.

Zahájení turistické sezóny v kostele sv. Floriána v Krásném Březně

2. 4. 2019

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Kostel sv. Floriána je přístupný celoročně, ale od dubna jej lze navštívit již tradičně bez objednání, a to o víkendech a svátcích, o prázdninách navíc i v běžně...

Zaniklé památky města Most

22. 3. 2019

vydal ÚOP v Ústí nad Labem

Před 55 lety, 26. března 1964, přijala komunistická vláda usnesení č. 180/1964, jímž rozhodla o likvidaci starého Mostu z důvodu postupující těžby uhlí.