ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Odborná knihovna

Ve fondu knihovny jsou uloženy odborné publikace převážně z oblasti památkové péče, architektury a dějin umění. Návštěvníci mají možnost prezenčního studia dokumentů uložených v knihovně a v ostatních dokumentačních sbírkách NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

Dne 11. 4. bude knihovna otevřena pouze do 12.00.

Výpůjční doba:

pondělí 8–15.30 hodin
čtvrtek 8–15.30 hodin

V ostatní dny je možné knihovnu navštívit po předchozí domluvě – vzhledem ke kapacitním možnostem studovny je vhodné návštěvu knihovny vždy předem ohlásit.

Knihovní řád naleznete zde: Knihovní řád (pozn.: informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci "Ochrana osobních údajů").

Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje veškeré monografie z fondu knihovny. Probíhá postupná rekatalogizace periodik.

O fondu knihovny:

Ve fondu knihovny jsou uloženy odborné publikace převážně z oblasti památkové péče, architektury a dějin umění.

Knihovna nabízí návštěvníkům možnost prezenčního studia dokumentů uložených v knihovně a v ostatních dokumentačních sbírkách NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

V knihovně je návštěvníkům k dispozici počítač s připojením k internetu (některé dokumenty jsou v elektronické verzi dostupné v Památkovém katalogu).

Služby knihovny jsou návštěvníkům poskytovány bezplatně.