ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Knihovna je 31. 3. 2022 zavřená z důvodu dovolené.

Zavřít

Odborná knihovna

Ve fondu knihovny jsou uloženy odborné publikace převážně z oblasti památkové péče, architektury a dějin umění. Návštěvníci mají možnost prezenčního studia dokumentů uložených v knihovně a v ostatních dokumentačních sbírkách NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

Výpůjční doba:

pondělí 8.00 – 15.30
čtvrtek 8.00 – 15.30

V ostatní dny je možné knihovnu navštívit po předchozí domluvě – vzhledem ke kapacitním možnostem studovny je nutné návštěvu knihovny vždy předem ohlásit.

Knihovní řád naleznete zde: Knihovní řád (pozn.: informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci "Ochrana osobních údajů").

Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje veškeré monografie z fondu knihovny. Probíhá postupná rekatalogizace periodik.

O fondu knihovny:

Ve fondu knihovny jsou uloženy odborné publikace převážně z oblasti památkové péče, architektury a dějin umění.

Knihovna nabízí návštěvníkům možnost prezenčního studia dokumentů uložených v knihovně a v ostatních dokumentačních sbírkách NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem.

V knihovně je návštěvníkům k dispozici počítač s připojením k internetu.

Služby knihovny jsou návštěvníkům poskytovány bezplatně.