Kontakt

adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno

doručovací adresa

P. O. Box 3, 400 07 Ústí nad Labem

telefon a e-mail

+420 472 704 800
sekretariat.usti@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

PhDr. Petr Hrubý

PhDr. Petr Hrubý

 • ředitel ÚOP
 • 472 704 802, 724 663 764
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - nový zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

kancelář ředitele – oddělení

Ing. arch. Daniel Vágner

 • kancelář ředitele – oddělení
 • 472 704 843, 778 403 915
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - nový zámek

Dana Holečková

 • kancelář ředitele – oddělení
 • 472 704 801, 721 336 214
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - nový zámek
 • vedoucí kanceláře ředitele

Andrea Hrebíková

 • kancelář ředitele – oddělení
 • 472 704 815, 724 474 600
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

oddělení ekonomiky a provozu

Jaroslava Randáková

 • oddělení ekonomiky a provozu
 • 472 704 835, 724 146 595
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - nový zámek

Jan Brabenec

 • oddělení ekonomiky a provozu
 • 472 704 831, 724 663 538
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

Bc. Jana Brožová

 • oddělení ekonomiky a provozu
 • 472 704 813, 602 856 933
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - nový zámek
 • projektový a koordinační pracovník

Tomáš Ledvinka

 • oddělení ekonomiky a provozu
 • 472 704 831, 778 434 728
 • 27/, 40002 Zubrnice 27
  soubor lidové architektury

Petr Feyfrlík

 • oddělení ekonomiky a provozu
 • /,

odbor evidence, dokumentace a IS

Mgr. Tomáš Brož

Mgr. Tomáš Brož

 • odbor evidence, dokumentace a IS
 • 472 704 837, 724 017 937
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • vedoucí odboru EDIS

referát GIS a MIS

Ing. arch. Matěj Páral

 • referát GIS a MIS

Bc. Karolína Mádlová

 • referát GIS a MIS

referát dokumentačních fondů a knihovny

Mgr. Vendula Suchá

 • referát dokumentačních fondů a knihovny
 • 472 704 841, 724 824 730
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka
 • vedoucí referátu dokum. fondů a knihovny

Mgr. Jan Leibl

 • referát dokumentačních fondů a knihovny
 • 472 704 853, 724 568 573
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení evidence, dokumentace a informací

Bc. Martin Bartoš

 • oddělení evidence, dokumentace a informací
 • 472 704 840
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

referát evidence nemovitých památek

Mgr. Alena Houdková

 • referát evidence nemovitých památek
 • 472 704 854, 724 025 559
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Gabriela Jeřábková

 • referát evidence nemovitých památek
 • 472 704 821, 605 125 755
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

Kateřina Neumannová

 • referát evidence nemovitých památek
 • 472 704 819, 724 663 542
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

referát evidence movitých památek

Mgr. Marta Pavlíková

 • referát evidence movitých památek
 • 472 704 855, 603 149 409
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Elzbieta Šteflová

 • referát evidence movitých památek
 • 472 704 814, 724 568 712
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

PhDr. Kamil Podroužek Ph.D.

 • oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • 472 704 826, 604 109 295
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • vedoucí oddělení průzkumů, SHP a OPD

Mgr. Táňa Šimková

 • oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • 472 704 834, 724 543 960
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

Hana Ptáčková

 • oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • 472 704 817, 724 332 343
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

odbor péče o památkový fond

Jan Koloc

 • odbor péče o památkový fond
 • 472704840, 724663756
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
Ing. arch. Lenka Kotišová

Ing. arch. Lenka Kotišová

 • odbor péče o památkový fond
 • 472 704 824, 724 786 563
 • vedoucí odboru
 • Garant území: MPR Kadaň + NKP areál františkánského kláštera, MPZ Chomutov, okr. Chomutov (vesnice), NKP kostel sv. Mikuláše Louny
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka
 • vedoucí odboru péče o památkový fond

Mgr. Antonín Kadlec

 • odbor péče o památkový fond
 • 472 704 823, 773 782 831
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

Petr Bažant

 • odbor péče o památkový fond
 • /,

oddělení garantů území

Mgr. Alena Sellnerová

 • oddělení garantů území
 • 472 704 827, 724 018 392
 • památkář
 • Garant území: Děčínsko, MPZ Č. Kamenice, MPZ Benešov n. P., VPZ Merboltice, VPZ Vysoká Lípa, VPZ Kamenická Stráň, MPR Zubrnice
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Jolana Tothová

 • oddělení garantů území
 • 472 704 827, 724 021 629
 • památkář
 • Garant území: MPR a OP Litoměřice + vesnice kolem Litoměřic (Želetice, Mlékojedy)
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Jaroslav Skopec

 • oddělení garantů území
 • 472 704 839, 724 027 285
 • památkář
 • Garant území: MPR Terezín, OP Terezín + vesnice kolem Terezína (Trávčice, České Kopisty, Bohušovice, Dolánky, Brňany), MPZ Bílina, MPZ Mašťov
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Jindřich Zajíc

 • oddělení garantů území
 • 472 704 833, 724 986 998
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Lucie Radová

 • oddělení garantů území
 • 472 704 849, 724 663 541
 • památkář
 • Garant území: MPR a MPZ Žatec, OP Žatec, Žatecko (vesnice), zámek Nový Hrad v Jimlíně + Dómský pahorek (biskupství) Litoměřice, SZ Stekník, VPZ Stekník
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka
 • vedoucí oddělení garantů

Mgr. Lenka Hájková

 • oddělení garantů území
 • 472 704 842, 724 322 465
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

Ing. arch. Stanislav Flesar

 • oddělení garantů území
 • 472 704 825, 724 029 743
 • památkář
 • Garant území: MPR Úštěk + obce kolem Úštěku, VPR Starý Týn, VPZ Brocno, VPZ Dolní Nezly, VPZ Chotiněves, VPZ Rašovice, VPZ Soběnice, VPZ Srdov, OP SZ Ploskovice, SZ Jezeří, Ústecko (OP Střekov, MPZ Chabařovice, KPZ Území bojiště u Přestanova, SZ Velké Březno + vesnice)
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Jiří Bureš

 • oddělení garantů území
 • 472 704 830, 724 029 764
 • památkář
 • Garant území: MPZ Duchcov, MPZ Louny, Podbořansko, VPZ Soběchleby, OP kláštera v Oseku, NKP Krásný Dvůr + jeho ochranné pásmo
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení specialistů

Ing. Jiří Krechler

 • oddělení specialistů
 • 472 704 818, 778 403 914
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

PhDr. Vít Honys

 • oddělení specialistů
 • 472 704 847, 724 023 245
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • vedoucí oddělení specialistů

Ing. arch. Jan Hanzlík

 • oddělení specialistů
 • 472 704 832, 608 300 569
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

Bc. Jan Frundl

 • oddělení specialistů
 • 472 704 818, 724 326 317
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Martin Zubík

 • oddělení specialistů
 • 472 704 848, 737 726 659
 • památkář
 • Garant území: MPZ Roudnice, Roudnicko, Lovosicko, SH Házmburk + jeho ochranné pásmo, VPZ Slatina, OP SZ Libochovice, SZ Doksany
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Tereza Peerová

 • oddělení specialistů
 • 472 704 845, 778 527 017
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - starý zámek

referát archeologie

PhDr. Hana Teryngerová

 • referát archeologie
 • 472 704 832, 724 568 762
 • Podmokelská 1/15, 40007 Ústí nad Labem
  budova pracoviště - nový zámek