Kontakt

adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno

doručovací adresa

P. O. Box 3, 400 07 Ústí nad Labem

telefon a e-mail

+420 472 704 800
sekretariat.usti@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

KONZULTAČNÍ HODINY

pondělí 8–15
(po dohodě i mimo uvedený termín)

ředitel ÚOP

Nepodléhá CC

PhDr. Petr Hrubý

 • 472 704 802, 724 663 764
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat (medailonek naleznete v sekci O nás)

kancelář ředitele – oddělení

Dana Holečková

 • vedoucí oddělení
 • 472 704 801, 721 336 214
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • vedoucí kanceláře ředitele

Mgr. Věra Brožová

 • pracovník vztahů k veřejnosti
 • 472704843, 724900758

Andrea Hrebíková

 • administrativní a spisový pracovník
 • 472 704 815, 724 474 600
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Jana Burdová

 • referent
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení ekonomiky a provozu

Jaroslava Randáková

 • vedoucí oddělení
 • 472 704 813, 724 146 595
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Tomáš Ledvinka

 • správce informačního systému
 • 472 704 850, 778 434 728
 • 74/, Zubrnice 74
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Pavla Kořánová

 • referent majetkové správy
 • 778 880 036
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Karel Kubín

 • provozář
 • 472 704 850, 775 863 802
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

odbor evidence, dokumentace a IS

Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Brož

 • vedoucí odboru
 • 472 704 837, 724 017 937
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka
 • vedoucí odboru EDIS (medailonek naleznete v sekci O nás)

Mgr. Michal Panáček

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • 485222430, 602107549
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

PhDr. Václav Zeman

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Miroslav Nový

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Markéta Jirmanová Poláková

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

referát GIS a MIS

Mgr. Hana Veselá

 • památkář
 • 472 704 838, 724 031 240
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Ing. arch. Matěj Páral

 • památkář
 • 472 704 839, 775 438 716
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Lenka Brůžová

 • památkář
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

referát dokumentačních fondů a knihovny

Mgr. Vendula Suchá

 • vedoucí referátu
 • 472 704 841, 724 824 730
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Jan Leibl

 • památkář
 • 472 704 853, 724 568 573
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení evidence, dokumentace a informací

Mgr. Martin Zubík

 • památkář
 • 472 704 848, 737 726 659
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

referát evidence nemovitých památek

Kateřina Neumannová

 • památkář
 • 472 704 819, 724 663 542
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Gabriela Jeřábková

 • památkář
 • 472 704 821, 605 125 755
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Alena Houdková

 • památkář
 • 472 704 854, 724 025 559
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

referát evidence movitých památek

Mgr. Marta Pavlíková

 • památkář
 • 472 704 855, 603 149 409
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Elzbieta Šteflová

 • památkář
 • 472 704 814, 724 568 712
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

Ngoc Ha Phamová Thi

 • památkář
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Mgr. Jaroslav Skopec

 • vedoucí oddělení
 • 472 704 839, 724 027 285
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Hana Ptáčková

 • dokumentátor
 • 472 704 817, 724 332 343
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Bc. Petr Hasil

 • památkář
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

odbor péče o památkový fond

Mgr. Lucie Radová

 • vedoucí odboru
 • 472 704 849, 724 663 541
 • Garant území: MPR a MPZ Žatec, OP Žatec, Žatecko (vesnice), zámek Nový Hrad v Jimlíně + Dómský pahorek (biskupství) Litoměřice, SZ Stekník, VPZ Stekník, NKP kostel N. P. Marie v Mostě.
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín) – před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka
 • vedoucí odboru péče o památkový fond (medailonek naleznete v sekci O nás)

Mgr. Lukáš Sláma

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Petr Bažant

 • dokumentátor
 • 773 774 847
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Jan Koloc

 • dokumentátor
 • 472704840, 724663756
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení garantů území

Mgr. Alena Sellnerová

 • vedoucí oddělení
 • 472 704 827, 724 018 392
 • Garant území: vesnice spadající pod stavební úřad Děčín (Růžová, Těchlovice, Janov, Malšovice, Bynovec, Dobkovice, Dobrná, Hřensko, Huntířov, Kámen, Labská Stráň, Ludvíkovice, Arnoltice, Janov), Děčín, MPZ Č. Kamenice, VPZ Merboltice, MPR Zubrnice
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Jiří Bureš

 • památkář
 • 472 704 830, 724 029 764
 • Garant území: MPZ Duchcov, MPZ Louny, Podbořansko, VPZ Soběchleby, OP kláštera v Oseku, NKP Krásný Dvůr + jeho ochranné pásmo, + MPZ Benešov n. P.
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Ing. arch. Stanislav Flesar

 • památkář
 • 472 704 825, 724 029 743
 • Garant území: MPR Úštěk + obce kolem Úštěku, OP MPR Úštěk, VPR Starý Týn, VPZ Brocno, VPZ Dolní Nezly, VPZ Chotiněves, VPZ Rašovice, VPZ Soběnice, VPZ Srdov, OP SZ Ploskovice, SZ Jezeří, Ústecko (OP Střekov, MPZ Chabařovice, KPZ Území bojiště u Přestanova, OP hrad Blan
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Ing. arch. Petra Jurčagová

 • památkář
 • 472 704 827, 724 900 932
 • Garant území: MPR a OP Litoměřice + vesnice kolem Litoměřic (Želetice, Mlékojedy) + MPR a OP Terezín a vesnice kolem Terezína (Trávčice, České Kopisty, Bohušovice, Dolánky, Brňany)
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Antonín Kadlec

 • památkář
 • 472 704 823, 773 782 831
 • NAKI
 • Garant území: Lovosicko, SZ Házmburk + jeho ochranné pásmo, VPZ Slatina, OP SZ Libochovice, MPZ Šluknov, VPR Rumburk, VPZ Dlouhý Důl (Krásná Lípa), MPZ Jiřetín pod Jedlovou („Šluknovský výběžek" = pověřená obec Rumburk a Varnsdorf) + VPZ Vysoká Lípa a VPZ Kamenická Str
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Bc. Věra Konopásková

 • památkář
 • 472 704 828, 770 105 647
 • Garant území: MPZ Krupka, MPZ Bílina + vesnice kolem Bíliny, Most, okr. Most, Litvínov, MPZ Litvínov - Osada
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Ing. arch. Lenka Kotišová

 • památkář
 • 472 704 824, 724 786 563
 • Garant území: MPR Kadaň + NKP areál františkánského kláštera, MPZ Chomutov, okr. Chomutov (vesnice), NKP kostel sv. Mikuláše Louny, + NKP Říp
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Jindřich Zajíc

 • památkář
 • 472 704 833, 724 986 998
 • Garant území: MPZ Teplice, Teplicko + vesnice pod SÚ Benešov nad Ploučnicí (Čáslav, Dolní Habartice, Františkov nad Plouč., Fojtovice, Horní Habartice, Heřmanov, Jedlka, Loučky, Malá Veleň, Příbram, Rychnov, Rytířov, Starý Šachov, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice)
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení specialistů

PhDr. Vít Honys

 • vedoucí oddělení
 • 472 704 847, 724 023 245
 • Garant území: restaurátorské práce v okresech: Chomutov, Louny, Teplice, obec s přenesenou působností Most
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín) – před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka
 • vedoucí oddělení specialistů

Bc. Jan Frundl

 • památkář
 • 472 704 818, 724 326 317
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Adéla Čornyjová

 • památkář
 • 472 704 845, 773 762 354
 • Garant území: restaurátorské práce na objektech NPÚ- ÚPS a na teritoriu obcí s přenesenou působností: Děčín, Litvínov, Rumburk, Šluknov, Ústí nad Labem
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Ing. arch. Jan Hanzlík

 • dokumentátor
 • 472 704 832, 608 300 569
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Lenka Hájková

 • památkář
 • 472 704 842, 724 322 465
 • Garant území: MPZ Roudnice, Roudnicko, SZ Doksany, Budyně nad Ohří, MPZ Klášterec n. Ohří, MPZ Mašťov / specialista – urbanismus
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Ing. Jiří Krechler

 • památkář
 • 472 704 818, 778 403 914
 • historická zeleň
 • Garant území: KPZ – hornická krajina (Krupka, Mědník) / specialista na historickou zeleň
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

referát archeologie

PhDr. Hana Teryngerová

 • archeolog
 • 472 704 832, 724 568 762
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka