Kontakt

adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno

doručovací adresa

P. O. Box 3, 400 07 Ústí nad Labem

telefon a e-mail

+420 472 704 800
sekretariat.usti@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

KONZULTAČNÍ HODINY

pondělí 8–15
(po dohodě i mimo uvedený termín)

ředitel ÚOP

Nepodléhá CC

PhDr. Petr Hrubý

 • 472 704 802, 724 663 764
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat (medailonek naleznete v sekci O nás)

kancelář ředitele – oddělení

Dana Holečková

 • organizační pracovník
 • 472 704 801, 721 336 214
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • vedoucí kanceláře ředitele

Andrea Hrebíková

 • administrativní a spisový pracovník
 • 472 704 815, 724 474 600
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Mgr. Jana Burdová

 • referent
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Ing. arch. Daniel Vágner

 • pracovník vztahů k veřejnosti
 • 472 704 843, 778 403 915
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

oddělení ekonomiky a provozu

Jaroslava Randáková

 • vedoucí oddělení
 • 472 704 813, 724 146 595
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Tomáš Ledvinka

 • správce informačního systému
 • 472 704 850, 778 434 728
 • 74/, Zubrnice 74

Pavla Kořánová

 • referent majetkové správy
 • 778 880 036
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Karel Kubín

 • provozář
 • 472 704 850, 775 863 802
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

odbor evidence, dokumentace a IS

Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Brož

 • vedoucí odboru
 • 472 704 837, 724 017 937
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka
 • vedoucí odboru EDIS (medailonek naleznete v sekci O nás)

PhDr. Václav Zeman

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Mgr. Michal Panáček

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • 485222430, 602107549
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Mgr. Miroslav Nový

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Bc. Markéta Poláková

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

referát GIS a MIS

Ing. arch. Matěj Páral

 • památkář
 • 472 704 839, 775 438 716
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Lenka Brůžová

 • památkář
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

referát dokumentačních fondů a knihovny

Mgr. Vendula Suchá

 • vedoucí referátu
 • 472 704 841, 724 824 730
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka
 • vedoucí referátu dokum. fondů a knihovny

Mgr. Jan Leibl

 • památkář
 • 472 704 853, 724 568 573
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení evidence, dokumentace a informací

Mgr. Martin Zubík

 • památkář
 • 472 704 848, 737 726 659
 • Garant území: Lovosicko, SH Házmburk + jeho ochranné pásmo, VPZ Slatina, OP SZ Libochovice, MPZ Šluknov, VPR Rumburk, VPZ Dlouhý Důl (Krásná Lípa), MPZ Jiřetín pod Jedlovou (Šluknovský výběžek = pověřená obec Rumburk a Varnsdorf
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

referát evidence nemovitých památek

Mgr. Alena Houdková

 • památkář
 • 472 704 854, 724 025 559
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Kateřina Neumannová

 • památkář
 • 472 704 819, 724 663 542
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Mgr. Gabriela Jeřábková

 • památkář
 • 472 704 821, 605 125 755
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

referát evidence movitých památek

Mgr. Marta Pavlíková

 • památkář
 • 472 704 855, 603 149 409
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Elzbieta Šteflová

 • památkář
 • 472 704 814, 724 568 712
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

Mgr. Jaroslav Skopec

 • památkář
 • 472 704 839, 724 027 285
 • Garant území: MPR Terezín, OP Terezín + vesnice kolem Terezína (Trávčice, České Kopisty, Bohušovice, Dolánky, Brňany), MPZ Bílina, MPZ Mašťov
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Hana Ptáčková

 • dokumentátor
 • 472 704 817, 724 332 343
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Bc. Petr Hasil

 • památkář
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

odbor péče o památkový fond

Mgr. Lucie Radová

 • vedoucí odboru
 • 472 704 849, 724 663 541
 • Garant území: MPR a MPZ Žatec, OP Žatec, Žatecko (vesnice), zámek Nový Hrad v Jimlíně + Dómský pahorek (biskupství) Litoměřice, SZ Stekník, VPZ Stekník, NKP kostel N. P. Marie v Mostě
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín) – před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka
 • vedoucí oddělení garantů

Bc. Lukáš Sláma

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Petr Bažant

 • dokumentátor
 • 773 774 847
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Jan Koloc

 • dokumentátor
 • 472704840, 724663756
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

oddělení garantů území

Ing. arch. Lenka Kotišová

 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Mgr. Jiří Bureš

 • památkář
 • 472 704 830, 724 029 764
 • Garant území: MPZ Duchcov, MPZ Louny, Podbořansko, VPZ Soběchleby, OP kláštera v Oseku, NKP Krásný Dvůr + jeho ochranné pásmo
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Ing. arch. Stanislav Flesar

 • památkář
 • 472 704 825, 724 029 743
 • Garant území: MPR Úštěk + obce kolem, VPR Starý Týn, VPZ Brocno, VPZ Dolní Nezly, VPZ Chotiněves, VPZ Rašovice, VPZ Soběnice, VPZ Srdov, OP SZ Ploskovice, SZ Jezeří, Ústecko (Střekov,Chabařovice, bojiště u Přestanova, hrad Blansko, SZ Velké Březno+ves), OP NKP Stadice
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Ing. arch. Petra Janoušková

 • památkář
 • 724 900 932
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Antonín Kadlec

 • památkář
 • 472 704 823, 773 782 831
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem

Bc. Věra Konopásková

 • památkář
 • 472 704 828, 770 105 647
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Alena Sellnerová

 • památkář
 • 472 704 827, 724 018 392
 • Garant území: Děčínsko, MPZ Č. Kamenice, MPZ Benešov n. P., VPZ Merboltice, VPZ Vysoká Lípa, VPZ Kamenická Stráň, MPR Zubrnice, NKP Říp
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Jindřich Zajíc

 • památkář
 • 472 704 833, 724 986 998
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

oddělení specialistů

PhDr. Vít Honys

 • vedoucí oddělení
 • 472 704 847, 724 023 245
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín) – před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka
 • vedoucí oddělení specialistů

Bc. Jan Frundl

 • památkář
 • 472 704 818, 724 326 317
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Bc. Adéla Čornyjová

 • památkář
 • 472 704 845, 773 762 354
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Ing. arch. Jan Hanzlík

 • dokumentátor
 • 472 704 832, 608 300 569
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Mgr. Lenka Hájková

 • památkář
 • 472 704 842, 724 322 465
 • Garant území: MPR Terezín, OP Terezín + vesnice kolem Terezína (Trávčice, České Kopisty, Bohušovice, Dolánky, Brňany), MPZ Roudnice, Roudnicko, SZ Doksany, Budyně nad Ohří
 • ÚOP v Ústí nad Labem
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

Ing. Jiří Krechler

 • památkář
 • 472 704 818, 778 403 914
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • pondělí 8–15 (po dohodě i mimo uvedený termín)
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka

referát archeologie

PhDr. Hana Teryngerová

 • archeolog
 • 472 704 832, 724 568 762
 • Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem
 • před každou schůzkou je nutné se telefonicky objednat u příslušného pracovníka