ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Dokumentační sbírky

V dokumentačních sbírkách jsou uloženy stavebně historické průzkumy (SHP), nálezové zprávy operativních průzkumů a dokumentace (OPD), plánová dokumentace (PD), restaurátorské zprávy a průzkumy (RZ), spisová agenda k jednotlivým objektům a fotografická a obrazová dokumentace. Specifickou sbírkou je tzv. archiv těžební oblasti (TO) obsahující dokumentaci zaniklých obcí Ústeckého kraje.

Uložené dokumenty se vztahují především ke kulturním památkám a objektům ležícím na památkově plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny a rezervace).

Do dokumentačních sbírek je možné nahlédnout po předchozí domluvě.

Nahlížení do dokumentů je upraveno Badatelským řádem a Ceníkem služeb (pozn.: informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů).

Dokumentační sbírky jsou evidovány v elektronickém katalogu.

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Alena Houdková - fotografická a obrazová dokumentace

  • Mgr. Jan Leibl - odborná spisovna

  • Mgr. Vendula Suchá - sbírka SHP, OPD, PD, RZ, TO