Dokumentační sbírky

V dokumentačních sbírkách Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem jsou uloženy stavebně historické průzkumy (SHP), nálezové zprávy operativních průzkumů a dokumentace (OPD), plánová dokumentace (PD), restaurátorské zprávy a průzkumy (RZ), spisová agenda k jednotlivým objektům a fotografická a obrazová dokumentace. Specifickou sbírkou je tzv. archiv těžební oblasti (TO) obsahující dokumentaci zaniklých obcí Ústeckého kraje.

Uložené dokumenty se vztahují především ke kulturním památkám a objektům ležícím na památkově plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny a rezervace).

Do dokumentačních sbírek Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem je možné nahlédnout po předchozí domluvě.

Nahlížení do dokumentů je upraveno badatelských řádem: Badatelský řádCeník služeb (Pozn.: Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci "Ochrana osobních údajů").

Dokumentační sbírky jsou evidovány v elektronickém katalogu.

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Alena Houdková (fotografická a obrazová dokumentace)
  e-mail: houdkova.alena@npu.cz
  telefon: +420 472 704 854
  mobil: +420 724 025 559
 • Mgr. Jan Leibl (odborná spisovna)
  e-mail: leibl.jan@npu.cz
  telefon: +420 472 704 853
  mobil: 724 568 573
 • Mgr. Vendula Suchá (sbírka SHP, OPD, PD, RZ, TO)
  e-mail: sucha.vendula@npu.cz
  telefon: +420 472 704 841
  mobil: +420 724 824 730