ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Badatelna - oddělení movitých památek

ISO – příjem žádostí o vydání osvědčení  k prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 

Referát movitých památek, jehož součásti je také Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO), nabízí vlastníkům památek, odborným pracovníkům a široké veřejnosti výsledky podrobného terénního průzkumu. Na základě předem stanovených podmínek jsou oprávněným osobám zpřístupněny dokumentační a obrazové fondy vztahující se k movitým památkám a předmětům kulturní hodnoty, zejména předmětům sakrální povahy. Dostupnost těchto fondů hraje významnou roli v identifikaci odcizených či nalezených předmětů.