Dotační programy

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k finančním sumám, jež žadatelé o dotace předkládají. Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.

Dotační programy Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury nabízí několik programů, z nichž NPÚ administruje  Havarijní programProgram péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny. Bližší informace o těchto dvou programech vám poskytne naše pracoviště.

Více informací o dalších programech naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Dotační programy Ústeckého kraje

Dotační programy obcí s rozšířenou působností

Informace o těchto programech získá žadatel na příslušném městském úřadě nebo na magistrátu města na odděleních památkové péče.

Dotační programy Ministerstva zemědělství

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Mgr. Věra Brožová

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420 472 704 843 +420 778 403 915
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B brozova.vera@npu.cz