UNESCO Krušnohoří

mapa s památkami hornické kulturní krajiny Krušnohoří

NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem se aktivně podílí na řešení projektu Naše kulturní dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Projekt cílí na širokou skupinu obyvatel a jedním z jeho výstupů je digitální mapa obsahující informace o památkách hornické kulturní krajiny Krušnohoří:

http://fzp.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=97c414960e584047a065556d2a6c7abe