ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Archeologický výzkum

Jakoukoli stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi je nutno ohlásit některé z institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy.

Jednou z oprávněných institucí je i NPÚ. Více informací o povinnostech stavebníka naleznete na stránkách Archeologického ústavu AV ČR.

Pracovníci archeologických oddělení NPÚ pak na místech, která kvůli stavbě nebo i z jiných důvodů mají zaniknout, provedou odborný záchranný archeologický výzkum (někdy pouze ve formě dohledu).

Pro právnické osoby provádějí investorské (investorem hrazené) archeologické výzkumy tři největší archeologická pracoviště NPÚ – Praha, Ostrava a Olomouc.  V omezené míře je však provádí i další.

Běžnou součástí pracovní náplně všech archeologických pracovišť NPÚ jsou, samozřejmě, konzultace a poskytování informací vlastníkům kulturních památek, právnickým osobám  a i dalším zájemcům o kulturní dědictví.