Archeologický výzkum, obnova a konzervace hradu Kalich v okr. Litoměřice

Bašta hradu Kalich – stav obnovy ke dni 25.11.2017, foto Ing. arch. J. Pachner | © nepodléhá Creative Commons

O zabezpečení a konzervaci zříceniny hradu Kalich se již pět let stará spolek „Hrady Českého středohoří“, který si dal za úkol nejen jeho postupnou obnovu, ale i jeho zviditelnění pro pěší turistiku. Pod odborným vedením archeologa zde probíhá systematický archeologický výzkum a následná konzervace stavebních konstrukcí.

V roce 2017 byla dokončena obnova a konzervace vysunutého opevnění (bašty) hradu. Jednalo se o náročnou řemeslnou práci kladení kamenů na sucho do původního tvaru bašty. Stěna z trachytových desek na bocích bašty byla stabilizována klínováním trachytovými deskami, které se sunuly po svazích tělesa bašty. Finančně je obnova a konzervace hradu zajišťována z prostředků Ministerstva kultury ČR, Lesů ČR a Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

Zřícenina hradu Kalich se nachází na terénním výchozu severně od obce Třebušín. Hrad byl založen zřejmě ve 13. stol., přičemž současného rozsahu nabyl v průběhu první poloviny 15. století. V polovině století 16. byl opuštěn a od té doby chátral. V 17. stol. pravděpodobně začíná jeho proměna ve zříceninu, kterou je i dnes. Objekt se skládá z tzv. horního hradu s obdélným nádvořím a dvěma věžovitými obytnými staveními spojenými hradbou. V předhradí jsou zachovány zbytky zdí, vstupní brány, parkánu a předsunutého opevnění s baštou.

  • Památkový katalog / anotace zříceniny hradu Kalich:  Hrad postaven Janem Žižkou v roce 1421, po jeho smrti v roce zůstával v držení husitů. Po jejich porážce měl být hrad zbořen, nicméně k tomu nedošlo, zprávy o něm mizí v průběhu 16. století. Dnes dochovány relikty zdí a vstupní brány, patrný je příkop. Více zde.

Zajímá Vás obnova památek? Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano, a následující příklady nám dávají za pravdu, prosím, INSPIRUJTE SE.


Havarijní program a jiné dotační programy Ministerstva kultury – Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k žádostem, jež vlastníci předkládají přímo Ministerstvu kultury. Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.


Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území České republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů Ministerstva kultury). MK ČR v současné době nabízí šest specializovaných programů na obnovu kulturních památek, jeden program na podporu památek UNESCO, jeden program na podporu kulturních aktivit v oblasti památkové péče a jeden program na podporu záchranných archeologických výzkumů. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR. Další příspěvek na obnovu kulturní památky může vlastník získat od krajského úřadu nebo od obce s rozšířenou působností.

 

Související novinky

Ochoz Bílé věže hradu Házmburk – nový vstup na ochoz
30. 10. 2017 aktualizováno 10. 11. 2017
Ochoz Bílé věže hradu Házmburk se dočkal kýžené obnovy
Falkenštejn – dominanta Jetřichovic
16. 10. 2017 aktualizováno 17. 10. 2017
Zpřístupnění skalního hradu Falkenštejna (Jetřichovice)