ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Zpřístupnění skalního hradu Falkenštejna (Jetřichovice)

Falkenštejn – dominanta Jetřichovic

V uplynulých měsících zaznamenali místní občané i návštěvníci malebné obce Jetřichovice v Českém Švýcarsku neobvyklé aktivity na skále při severovýchodním okraji vsi.

Na bočním výběžku masivu Havraních kamenů (303 m n.m) tam stával ve středověku někdejší pyšný skalní hrad Falkenštejn, z něhož se do dnešních dnů zachovaly pouze relikty prostor vytesaných do skály – síň, kaple, cisterna, a stopy ve skále, dokládající existenci bývalých dřevěných budov.

     Hrad byl již od poloviny 19. století zpřístupněn a dodnes láká množství turistů včetně zahraničních, avšak přístup k němu je už několik desetiletí velmi obtížný.

     Všem zájemcům o návštěvu této kulturní památky vychází nyní vstříc Správa Národního parku České Švýcarsko, která financovala zpřístupnění Falkenštejna a jeho realizace vstupuje v těchto dnech do závěrečné fáze. Od listopadu, ale hlavně v další turistické sezóně, budou návštěvníkům sloužit schody vedoucí až na vrcholovou plošinu, kde byly nainstalovány také kovové pochozí rošty opatřené zábradlím. Tyto rošty chrání skálu před další erozí.

    Veškeré nutné terénní úpravy byly prováděny za bedlivého dozoru památkářů územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem včetně archeologů (NPÚ ÚOP UL a ÚAPP Most), aby v průběhu prací nedošlo k poškození archeologického dědictví.

Památkový katalog / anotace ke zřícenině hradu Falkenštejn: Hrad Falkenštejn byl postaven na pískovcovém suku rodem Michaloviců pravděpodobně v 1. pol. 14. století jako hrad strážní. Hlavním objektem hradu byla patrně dřevěná obytná věž a prostorná síň. spojená s kaplí. Vodou zásobila hrad dosud patrná cisterna.